دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل آنجل وپري

آنجل وپري براساس تحليل پرسشنامه پورتر و همكارانش، بين تعهد ارزشي و تعهد به ماندن،تمايز قائل شدند، تحليل اين دو عامل اساس پرسشنامه را آشكار كرد. يك عامل به‌وسيله سؤال‌هايي مشخص مي‌شود كه تعهد به ماندن در سازمان را ارزيابي مي‌كند و ديگري به وسيله سؤال‌هايي كه تعهد ارزشي(دفاع از اهداف سازمان) را مي‌سنجد، معين مي‌كند. تعهد ارزشي آنجل وپري گرايش مثبتي را به سازمان نشان مي‌دهد. اين نوع تعهد اشاره به تعهد رواني و عاطفي دارد. تعهد به ماندن اين دو، اشاره به اهميت تعاملات پاداش‌ها دارد. اين نوع تعهد تعهد حساب‌گرانه مبتني بر مبادله و تعهد مستمر دارد. (مایر و شورمن،1998،صص15-16)

2-2-3-4) مدل پنج تعهدي كليدي

براساس كار مك كينزي كه موسسه مشاوره مديريت مورد احترام در جهان است و به كمك تجارب حاصل از كار با بسياري از شركت‌ها مديران ممتاز به مدلي بسيار مفيد در زمينه ممتاز بودن در مديريت رسيده‌اند كه آن را مدل پنج تعهد كليدي نام نهاده‌اند و مي‌توان فهميد كه تفوق در مديريت از تعهد سرچشمه مي‌گيرد.

اثربخش‌ترين مديران در مجموعه‌اي از تعهدات پنج‌گانه اساساً يكسان عمل مي‌كنند اين تعهدات عبارتند از:‌

1- تعهد نسبت به مشتري

2- تعهد نسبت به سازمان

3- تعهد نسبت به خود

4- تعهد نسبت به مردم

5- تعهد نسبت به وظيفه (تكليف)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir