دسته‌بندی نشده

تعیین رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه-دانلود پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج تعهد سازمانی

تحقیقات زیادی درباره تأثیر تعهدات سازمانی در عملکرد سازمانی، رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی (منظور رفتارهایی است که افراد علاوه بر وظایف مقرر در شرح شغل برای سازمان انجام می‌دهند)، ترک خدمت کارکنان و غیبت و تأخیر انجام شده است. تعهد سازمانی موجب دستیابی سازمان به نتایج زیر می‌شود:

– کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند.

– کارکنان در جهت تأمین و تحقق اهداف و منابع سازمانی تلاش و کوشش جدی می‌نمایند.

– احساسات خوبی درباره کارشان داشته و برای شغل خود ارزش قائل می‌شوند.

– کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند.

– تعهد سارمانی یک نگرش درباره وفاداری کارکنان سازمان و یک فرآیند مستمر است که تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر و مشارکت و سرگیری فعالیت نیروی کار در امور سازمانی می‌شود.

– تعهد سازمانی نیاز به هزینه‌های هنگفت در جهت ایجاد سیستم‌های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می‌دهند.

– کارمندان وفادار منافع بی‌شماری را نصیب سازمان می‌سازند. (نصیری،93،1387)

2-3) بخش دوم :رضایت شغلی

2-3-1)تعاریف رضایت شغلی

مطالعه رضايت شغلي با مطالعات هاثورن در اوايل سال 1930 شروع شد و از اين سال رضايت شغلي به‌طور وسيع مورد مطالعه قرار گرفت. در اصل رضايت شغلي به اين دليل اهميت پيدا كرد كه طرفداران اوليه رويكرد در روابط انساني، تئوريست‌ها و مديران را قانع كرد كه كارگر خوشحال، كارگري سودآور است. با وجود تأكيد بسيار درك ما از اين مفهوم محدود است. مع‌هذا درباره تعريف مناسب رضايت شغلي، توافق‌هايي وجود دارد.

تلاش كلاسيك براي تعريف رضايت شغلي در سال 1985 توسط رابرت هاپاك[1] انجام شد. وي درباره پيچيدگي رضايت شغلي، هشدار داد. و آن را به عنوان تركيبي از موارد روانشناختي، فيزيولوژيك و محيطي تعريف كرده است كه باعث مي‌شود شخص اظهار نمايد كه «من از شغلم رضايت دارم»

لوين[2] بيان مي‌كند كه رضايت شغلي اشاره دارد به ميزان علاقه فرد به شغل خود.

نايلوروبلوم[3] رضايت شغلي را به عنوان يك نگرش كلي شكل گرفته و منتج از فاكتورهاي شغلي ويژه، خصوصيات فردي و روابط خارج از شغل تعريف مي‌كنند. رضايت شغلي يك طرز تلقي كلي و متعلق به فرد در جريان شغل وي مي‌باشد و به عنوان يك ارزيابي شخصي از شرايط موجود در شغل يا كار، اداره و … منصور مي‌گردد كه در نتيجه تملك يك شغل روي مي‌دهد.

به نظر ديويس و نيواستورم[4] (1989) رضايت شغلي مجموعه‌اي از احساس‌هاي سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس به كار خود مي‌نگرند. ميان اين احساس‌ها و عنصر ديگر از نگرش كاركنان، يعني انديشه‌هاي ذهني و نيت‌هاي رفتاري تفاوتي آشكار و مهم وجود دارد. اين سه عنصر در مجموع به مديران سازمان‌ها كمك مي‌كنند تا واكنش كاركنان را نسبت به شغلشان درك كنند، و اثر آن را بر رفتار بعديشان پيش‌بيني نمايند. وقتي كه كاركنان به سازمان مي‌پيوندند، مجموعه‌اي از خواسته‌ها، نيازها، آرزوها و تجربيات گذشته را كه بر روي هم انتظارات شغلي را مي‌سازند، با خود به همراه دارند. رضايت شغلي نشاني از ارتباط توقعات نوخواستة انسان با پاداش‌هايي كه كار فراهم مي‌آورده است.

لاك[5] 1969 رضايت شغلي را احساس تعريف مي‌كند كه از ارزيابي شغل به عنوان عامل تسهيل كننده‌ي نيل به ارزش‌هاي شغلي حاصل مي‌شود. وي رضايت شغلي را دربردارنده‌ي چهار عامل توصيف مي‌كند كه عبارتند از:

1- پاداش به معني حقوق و شرايط ارتقا

2- زمينه شغلي به معني شرايط و مزاياي شغلي

3- عوامل و روابط انساني با همكاران و سرپرستان

4- ويژگي‌هاي شغل

فلدمن و آرنولد[6] 1986 رضايت شغلي را چنين تعريف كرده‌اند: رضايت شغلي به مجموع تمايلات مثبت يا احساسات مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق مي‌شود. زماني كه مي‌گوييم فرد رضايت شغلي بالايي دارد، در حقيقت منظورمان اينست كه وي به طور كلي به ميزان زيادي شغل خود را دوست داشته و از طريق آن توانسته است نيازهاي خود را ارضاء نمايد و در نتيجه احساسات مثبت نسبت به آن دارد. (جهاني و همكاران ،34،1390)

گوردون[7] 1990 مي‌گويد رضايت شغلي عبارت است از درجه رضايتي كه كارمند از ارضاي نيازمنديهاي خود به وسيله شغلش به دست مي‌آورد.

كان[8] رضايت از كار را جالب توجه و مورد علاقه بودن شغل و ميزان و حد شأن و منزلتي كه براي دارنده آن فراهم مي‌سازد مي‌داند.

از نظر لوتانز[9] 1993 رضايت شغلي نتيجه ادراك كاركنان از چگونگي فراهم ساختن انتظارات مهم آنان وسط شغلشان است.

وي سه جنبة مهم براي رضايت شغلي در نظر گرفته است:

1- رضايت شغلي يك پاسخ احساسي به شرايط كاري است. نمي‌توان اين پاسخ را مشاهده كرد، ولي مي‌توان آن را استنباط كرد.

[1]– Robert Hoppock

[2] – Levin

[3] – Blum & Naylor

[4] – Davis & New storm

[5] – Locke

[6]– Feldman & Arnold

[7] – Gordman

[8] – Kan

[9] – Lutans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

براساس مسئله تبیین شده در تحقیق حاضر، اهداف تحقیق عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش میزان رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش میزان رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش میزان رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش میزان رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

تأثير رفتار اخلاقي و رضايت شغلي بر تعهد سازماني كارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحيه يك رشت

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir