بررسی تضمين کیفیت خدمات شهری اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

  رابطه بین کیفیت خدمات شهری و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تعریف عملیاتی متغیر کیفیت خدمات شهری

برای اندازه گیری کیفیت خدمات شهری از پرسشنامه بومی سازی شده استاندارد سروکوآل،            با 22 سوال استفاده می شود که این ابزار با طیف 5 گزینه ای لیکرت و در مقیاس اندازه گیری رتبه ای طراحي شده است، تا كيفيت خدمات شهري هم بصورت كلي و هم بصورت جداگانه در ابعاد 5 گانه ذیل مشخص گردد.

 • وضعیت ظاهری و امکانات شهرداری: تجهيزات مدرن و پيشرفته، تسهيلات و امكانات فيزيكي جذاب، ظاهر آراسته و مرتب کارکنان، بروشورها، اسناد و مدارك مرتب و منظم  قابل فهم.
 • قابلیت اطمینان خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری و کارکنان آن: انجام كارها و خدمات در زمان مقرر و وعده داده شده، سرعت مناسب انجام كارها و خدمات، ارائه گزارشات و اسناد و مدارک بدون غلط و اشتباه، جديت و علاقه کارکنان براي حل مشكل مراجعان.
 • رغبت و اشتیاق برای پاسخ گویی کارکنان شهرداری: پاسخگو بودن کارکنان به سؤالات ارباب رجوع، رسيدگي به شكايات احتمالي با دقت و تا حصول نتيجه، ارائه اطلاعات درست و كافي از طرف كاركنان شهرداري به مراجعين، اعلام زمان دقيق نتيجه خدمات به مراجعان.
 • ضمانت و تضمین : ایجاد اطمینان خاطر در ارباب رجوع، رفتار مؤدبانه و متواضعانه کارکنان، اطمينان به دقت و صحت خدمات ارائه شده، احساس امنیت ارباب رجوع در ارتباط با شهرداری، دانش و توانايي لازم کارکنان شهرداری جهت پاسخگویی به سوالات ارباب رجوع.
 • همدلی: مناسب و راحت بودن ساعات کاری شهرداری برای همه مراجعین، تمایل همیشگی کارکنان شهرداری برای کمک به ارباب رجوع، تلاش کارکنان در جهت شناخت نيازهاي ارباب رجوع، اهمیت به همه مراجعان توسط کارکنان، خواستن بهترين منافع براي ارباب رجوع توسط شهرداری.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

 • سنجش وضعیت کلی کیفیت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه از دید شهروندان.
 • سنجش میزان تمایل شهروندان آستانه اشرفیه در رابطه با پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین کیفیت قابليت اطمينان خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بین رغبت و اشتياق براي پاسخگويي در خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين همدلي با مردم در ارایه خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين تضمين کیفیت خدمات شهری آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.
 • تعیین رابطه بين وضعيت ظاهري و امكانات (تجهيزات) خدمات شهری در آستانه اشرفیه و تمایل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهری.

1-5- سوالات تحقيق

 • بين كيفيت خدمات شهری و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • بین هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری چه رابطه ای وجود دارد ؟
 • آیا شهروندان از كيفيت خدمات شهری در شهر آستانه اشرفیه راضی هستند؟
 • ميزان تأثيرگذاري هر يك از عوامل موجود در مدل سروكوال در کیفیت خدمات شهری، چقدر مي باشد؟

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

رابطه بين كيفيت خدمات شهري و تمايل شهروندان به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهري(مطالعه موردي شهر آستانه اشرفيه)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir