دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت گرایش مالی:ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تعاون و همکاری به معنی وسیع کلمه و با توجه به مفهوم اجتماعی آن در ایران مانند دیگر نقاط جهان دارای سابقه طولانی است.زیرا همکاری و همبستگی از خصایص ایرانیان و جزء رسوم ملی مردم این مرز و بوم محسوب می شود و ایرانیان از قدیم الایام با الهام از روح آزادگی و پیروزی از تعالیم مذهبی پیوسته کوشش داشته اند مسائل و مشکلات عمده را که فرد به تنهایی قادر به رفع آن نیست با همکاری یکدیگر برطرف سازد ولی قوائد و مقررات خاصی به صورت مدون در زمینه همکاری های اجتماعی وجود نداشت، بلکه نوعی تعهد اخلاقی بر روابط مردم حاکم بود که با نظم و قاعده خاصی اجرا می شد.

واژه تعاون در مفاهیم متعددی مورد استعمال قرار می گیرد تعاون به معنی همکاری، یکدیگر را مدد رساندن و تشریک مساعی در جهت ارضای نیازی مشترک به کار برده شده است.در این معنی فعالیت های مختلفی که انسان در طول روز انجام می دهد،نوعی تعاون و همکاری است: « تعاون یکی کردن مساعی دو یا چند شخص است برای حصول اطمینان به هدفی معین» با استفاده از تعریف مزبور ،می توان هرگونه همکاری را در جهت انجام کار و منظور مشخص،تعاون نامید. تعاون در این معنی بیشتر مفهوم «همکاری» یعنی با هم کارکردن را به ذهن متبادر می سازد.

تعاون و همکاری از بعد جامعه شناختی مفهوم دیگری را می رساند همکاری[1] یا تعاون یکی از کنش های متقابل پیوسته می باشد و منظور از آن کنش های متقابلی است که در جهت یگانه ای صورت می گیرد،در مقابل سبقت جویی را در کوشش شخصی برای وصول به هدفی که مورد نظر دیگری نیز هست،دانسته و رقابت را کوششی که شخص برای پس انداختن دیگری از وصول به هدفی که مورد نظر هردوی آنان است،می دانند(آگ برن).سبقت جویی و رقابت را جزء کنش متقابل گسسته کنش هایی متفاوت با کنش تعاون ذکر کرده اند.بنابر تعریف مزبور اگر عمل شخصی همسو و دارای جهت واحد با کنش سایر اعضا گروه باشد تعاون و یکی شدن مساعی اعضای گروه نامیده می شود.

[1].Cooperation

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir