دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

  تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1 مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی تامدت زیادی در عمل به عنوان واقعیت های تقریباً جدا از هم در نظر گرفته می­شدند، ولی امروزه عناصر مشخص مشترکی بین آنها وجود دارد. علاوه بر این، تکامل هر دو فرایند، سوال­های مهمی را درباره اینکه آیا سازمان­ها می­توانند در برابر تغییرات سریع در حیطه اقتصاد، جامعه در محل کار دوام بیاورند، مطرح می­کنند. یادگیری سازمانی این است که سازمان­ها با بسط پایگاه دانش، چگونه می­توانند در محیط­های پویا اقدام مناسبی اتخاذ کنند. برای محیط­های پویا، دانش به تنهایی تعیین کننده اثر­بخشی نیست بلکه قابلیت­های یادگیری: مستمر، سریع و با یک روش خاص تعیین کننده مهمتری است (محمدی و همکاران ، 1387).

پیتر سنگه (1990) یادگیری را در سه سطح زیر مطرح می کند :

  • یادگیری فردی: در یادگیری فردی، افراد واحد تشکیل دهنده تیم­ها و سازمان­ها هستند. سازمان­ها از طریق افراد یاد می­گیرند. البته یادگیری افراد یادگیری سازمانی را تضمین نمی­کند، اما بدون آن یادگیری سازمانی حاصل نمی­شود.
  • یادگیری تیمی: در سازمان­های پیچیده امروز تیم­ها اهمیت بیشتری می­یابند. یادگیری تیمی به این معناست که تیم­ها قادر باشند به عنوان یک هویت واحد فکر کرده، دانش را خلق کنند و بیاموزند.
  • یادگیری سازمانی: این یادگیری از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، بینش، تجربه و مدل­های ذهنی اعضای سازمان حاصل می­شود. یادگیری سازمانی بر پایه دانش و تجربه­ای که در حافظه سازمان وجود دارد بنا می­شود و به مکانیزم­هایی مانند سیاست­ها، استراتژی­ها و مدل­های ذخیره دانش متکی است. افراد و گروه­ها عواملی هستند که از طریق آنها یادگیری سازمانی محقق می­شود(همان ماخذ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی تحقیق:

–          سنجش سرمایه اجتماعی در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

اهداف فرعی تحقیق:

–          سنجش تأثیر سرمایه ساختاری بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه شناختی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان.

–          سنجش تأثیر سرمایه ارتباطی بر مدیریت دانش در شعب بانک­های غرب گیلان

 

(لینک زیر اشتباه است لطفا به لینک انتهای صفحه مراجعه کنید):

ناقصی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir