دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار تولیدی استان اردبیل

 

عنوان کامل پایان نامه :

 رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی

در این پژوهش حفظ مشتری , به وسیله سوال 1  پرسشنامه عملکرد بازار اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

جذب مشتری

تعریف مفهومی

عبارت است از تلقی مشتری از برآورده شدن خواسته‌ها و انتظارات او (سنجش این كه مشتری چه مقدار احساس برآورده شدن انتظارات خود، را دارد میزان تلقی مشتری از انتظارات خود رضایت مشتری؛ میزان تلقی مشتری از میزانی كه خواسته‌های او برآورده شده است

تعریف عملیاتی

در این پژوهش جذب مشتری , به وسیله سوال2  پرسشنامه عملکرد بازار اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

کیفیت محصول

تعریف مفهومی

كيفيت يعني توانايي يك محصول در برآوردن هدف مورد نظر كه با حداقل هزينه ممكن توليد شده باشد.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش کیفیت محصول , به وسیله سوال3  پرسشنامه عملکرد بازار اندازه گیری می شود و مقیاس اندازه گیری آن نیز فاصله ای تعریف شده است.

 

1-7 )قلمرو تحقیق

1-7-1) قلمرو موضوعی:

این پژوهش در خصوص رابطه سرمایه اجتماعی با عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل صورت می گیرد.

1-7-2) قلمرو زمانی:

منظور از قلمرو زماني اين است که تحقيق در چه فاصله اي از زمان صورت ميگيرد و از آن جهت ضروري است که بررسي کننده يا خواننده تحقيق با توجه به اين دوره زماني در مورد به کارگيري دستاوردهاي تحقيق مي تواند تصميم گيري کند. این پژوهش در دوره زمانی دو ساله 91-92 مورد بررسی قرار می‌گیرد

1-7-3) قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های تولیدی استان اردبیل است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف تحقيق :

اين تحقيق شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir