دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه :تعیین اعتماد مشتری به کارکنان و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین قابلیت های اعتماد،اعتماد و قصد وفاداری در شرکت های بیمه

قسمتی از متن پایان نامه :

ضرورت خيرخواهى

خرد انسان با كم‏ترين توجه درمى‏يابد كه انسان‏هاى عاقل و باتجربه، بايستى انديشه صائب و تجربيات اندوخته خويش را بدون كم‏ترين شائبه در اختيار همنوعان خود گذارند، از سوى ديگر مخاطبان را ملزم مى‏داند كه انديشه و تجربه خردمندان را بكار گيرند تا به سعادت و خوشبختى‏ نايل آيند. بدون ترديد كسى كه در برابر خيرخواهى ديگران، بى تفاوتى نشان دهد يا به جاى پذيرش نصيحت ناصح در برابر او جبهه‏گيرى كند، هرگز به موفقيت نخواهد رسيد و طعم تلخ شكست را خواهد چشيد.

‏2-8-2)آداب خيرخواهى‏

هر كس مى‏خواهد به چنين كار شريفى دست يازد بايد شرايط آن را نيز در خويشتن فراهم آورد و آن را با آداب مخصوصى به جاى آورد تا اثر مطلوب را در پى داشته باشد، در اينجا به  برخى از آن آداب و شرايط به طور فشرده اشاره مى‏كنيم:

نيت خالص‏

هدف نهايى ناصح، بايستى قرب به خدا باشد و بندگانش را براى ره پویی به سوى او نصيحت كند زيرا منبع خير و بركت جز او نيست و هر كار نيكى به سوى او مى‏رود و به او مى‏پيوندد.

آزادگى و تديّن‏

نصيحت گر بايد از حرّيت و ديانت برخوردار باشد تا خيرخواهى او امضاى‏ شرعى داشته باشد و از شائبه بزدلى و سازش‌کاری مصون باشد.

پاكى درون‏

ناصح بايد خود از آلودگى‏ها پاك باشد، شيطان را از خويش دور سازد، طوق بندگى خدا را بر گردن نهد و پس از منزه شدن از شرّ و زشتى، به خيرخواهى ديگران همت‏ گمارد؛

2-8-3) آثار خيرخواهى

اگر انسان‏هاى شايسته با آداب و شرايط لازم به خيرخواهى مردم بپردازند و آن‌ها هم بدون شائبه، نصيحت خيرخواهان را بكار بندند، خير و سلامت جامعه را فرامى‏گيرد و شرّ و پليدى از آن رخت برمى‏بندد؛ كاستى‏ها به تكامل، فقر به غنا، وحشت به امنيت، كينه‏توزى به محبت، ضعف به قدرت تبديل مى‏شود و نارسايى‏ها جبران مى‏گردد و استعدادهاى خفته شكوفا مى‏شود.( ایروانی ، 1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) اهداف علمی:

هدف   کلی : بررسی رابطه بین قابلیت‌های اعتماد، اعتماد و قصد وفاداری

1) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) کارکنان و اعتماد کارکنان.

2) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی کارکنان و اعتماد کارکنان.

3) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت گرایش کارکنان به حل مشکل و اعتماد کارکنان.

4) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به شایستگی(تخصص) سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

5) بررسی رابطه بین درک مشتری نسبت به خیرخواهی سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و اعتماد مشتری به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

6) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری به کارکنان  و اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی.

7) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری به کارکنان و نیات مشتریان به وفاداری.

8) بررسی رابطه بین اعتماد مشتری  به سیاست‌ها و عملکرد های مدیریتی و نیات مشتریان به وفاداری.

1-5-2) اهداف کاربردی:

کمک به شرکت‌های بیمه  و ساير سازمان‌های دولتي و خصوصي جهت افزایش ایجاد اعتماد و تقویت نیات وفاداری در میان مشتریانشان.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir