دانلود پایان نامه با موضوع:سنجش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی

52 تصمیم گیرندگان برون سازمانی

تصمیم گیرندگان برون سازمانی اشخاصی هستند خارج از واحد اقتصادی که اطلاعات مالی را مورد استفاده قرار می دهند. این اشخاص دسترسی مستقیم به مدارک مالی سازمان ندارند. بنا براین، برای تصمیم گیری های خود باید بطور منظم و به موقع از امور مالی واحد اقتصادی مطلع شوند. حسابداری مالی گزارش های مورد نیاز گروه های خارج از سازمان مانند: سهامداران، سرمایه گذاران بالقوه، بستانکاران، بانک ها و موسسات اعتباری، تحلیل گران  مالی، اقتصاد دانان، اتحادیه های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولتی را تهیه می کند. گزارش های برون سازمانی ممکن است برا مقاصد خاص یا عام تهیه شود. برخی از استفاده کنندگان برون سازمانی و نحوه تصمیم گیری و ارزیابی آنها به شرح زیر است:

سرمایه گذاران، در پی کسب اطلاعاتی هستند که به اتکای آن بتوانند توان مالی و توانایی سود آوری  واحد های اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. سرمایه گذاران اشخاص و گروههایی هستند که از طریق فراهم آوردن سرمایه برای واحد اقتصادی، ادامه فعالیت و رشد آن را امکان پذیر می سازند. این اشخاص با سرمایه گذاری خود در تقسیم سود سهیم می شوند و معمولا سالانه مبلغی به عنوان سود دریافت می کنند. بانک های سرمایه گذاری، سرمایه داران، شرکت های بیمه، موسسات آموزشی یا سایر سازمان هایی که علاوه بر تامین وجوه لازم برای مخارج روز مره خود، وجوه نقد اضافی در اختیار دارند می توانند از محل این وجوه، در واحد های تجاری سرمایه گذاری کنند و با این سرمایه گذاری در شمار مالکان واحد های مزبور در آیند. پاسخ به سوالات زیر می تواند در تصمیم گیری آنها نسبت به سرمایه گذاری در یک واحد تجاری تعیین کننده باشد:

آیا واحد تجاری مورد نظر سابقه عملیات سود آور دارد؟

واحد تجاری چقدر وجه نقدر در اختیار دارد؟

میزان مطالبات واحد تجاری چقدر است؟

بهای تمام شده کالای فروش رفته واحد تجاری چه مبلغ است؟

حجم فروش با چه روندی افزایش یافته است؟

میزان دیون واحد تجاری چقدر است؟

سود آوری واحد تجاری در مقایسه با سایر واحد ها به چه میزان است؟

میزان بازده سرمایه گذاری در مقایسه با سود مورد انتظار از سایر راه های استفاده از وجوه اضافی چقدر است؟

مبنای اساسی برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در واحد های تجاری، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی واحد های مزبور است.

اعتبار دهندگان، اشخاصی هستند که از طریق اعطای وام یا معاملات اعتباری، بخشی از نیازهای مالی واحد های تجاری را تامین می کنند. مثلا، بانک ها با اعطای  وام و فروشندگان با فروش نسیه کالا جز و بستانکاران قرار می گیرند. اگر چه بستانکاران در زمره صاحبان سرمایه موسسه ای که به آن قرض داده اند قرار نمی گیرند، اما پاسخ به سوالات زیر می تواند در تصمیم گیری آنان نسبت به اعطای وام اثر تعیین کننده داشته باشد:

آیا سرمایه گذاری آنها از خطر مصون است؟

آیا پول کافی برای واریز مطالبات آنان در سررسید، موجود خواهد بود؟

بسیاری از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی از طریق تهیه صورت های مالی تامین می شود. این گزارش های مالی که نتیجه ثبت و ضبط حساب هاست وضعیت مالی، تغییرات در وضعیت مالی و نتایج عملیات(سودآور) یک موسسه را نشان می دهد. غالب موسسات صورت های مالی خود را به شکل گزارش های سالانه منتشر می کنند. اطلاعات  مندرج در صورتهای مالی مربوط به گذشته می شود و در واقع، صورت مالی گذشته نماست. برای اینکه مقایسه اقلام مندرج در صورتهای مالی با اقلام مشابه دوره های قبل همان واحد یا اقلام مشابه سایر واحد هایی که در آن رشته فعالیت می کنند، امکان پذیر باشد، صورت های مزبور باید مطابق اصول یا استانداردهای خاصی که پذیرفته شده حسابداری نامیده می شود، تهیه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش بررسی و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف می بایست سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق بررسی و با شناسایی مشکلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این تحقیق بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی است.

از دیدگاه فنی مهندسی با توجه به محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان استفاده می شود. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید است نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این تحقیق تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش استفاده نگردید.

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.