دسته‌بندی نشده

تاثیر عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی-پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی

قسمتی از متن پایان نامه :

2بيان مسئله

در بازارهاي كارآ در شكل قوي، اوراق بهادار به شكل صحيحي قيمت گذاري شده و منعكس كننده تمام اطلاعات مربوط و موجود در بازار اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات در دسترس عموم مي باشد. همچنين فرض مي شود كه همه اطلاعات به طور رايگان و بدون محدوديت در دسترس همه سرمايه گذاران در بازار سرمايه قرار مي گيرد. در صورت وجود چنين اطلاعاتي، افرادي كه به اين اطلاعات دسترسي دارند مي توانند از آن در جهت پيش بيني قيمت سهام استفاده و بازدهي غير عادي كسب كنند. در واقع براي اينكه گروهي بازده اضافي پايداري بدست آورند، بايستي به طور مداوم اطلاعات محرمانه اي را داشته باشند يا توانايي خاصي براي كسب بازده غيرعادي مداوم بر مبناي اطلاعات عمومي، نسبت به ديگر سرمايه گذاران، داشته باشند (راعي، تلنگي، 1387: 506) صورت هاي مالي منتشر شده توسط شركت ها، محتواي اطلاعاتي دارند. يكي از مشخصه هاي بازار كارآ در شكل قوي اين است كه قيمت سهام در هر لحظه از زمان منعكس كننده ارزش ذاتي سهام با توجّه به اطلاعات موجود و مربوط در بازار بوده و بازده غيرعادي در اين بازار وجود ندارد. بنابراين در صورتي كه بتوان اين بازده غيرعادي را در بازار كاهش داد، ميزان كارآیي بازار بيشتر مي گردد. كاهش اين بازده اضافي نيز صرفاً از طريق شناسايي عوامل مرتبط با ايجاد آن امكان پذير است (Aksu, 2003).

سود نقدي و تغييرات قيمت سهام از عوامل اصلي كسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. و از آنجايي كه بخشي از اين بازدهي حاصل سرمايه‌گذاران را سود نقدي شامل مي‌گردد ، نياز به بررسي بوده تا زماني كه سود نقدي اعلام مي‌گردد بر روي بازار چه عكس العملي خواهد داشت و اين عكس العمل در حقيقت توسط حجم معاملات و بازدهي سهم مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين تحقيق مي‌تواند براي بسياري از سرمايه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران به كار گرفته شده و در تصميم‌گيري‌هاي خود لحاظ نمايند چرا كه اگر افزايش سود تقسيمي باعث مي‌گردد تا بازار از واكنش مناسبي بر خوردار گردد در نتيجه سرمايه‌گذاري در شركت‌هايي كه با افزايش سود تقسيمي مواجه هستند، مناسب‌تر خواهد بود (يحيي زاده فر و ميربلوك، 1384: 104).

لذا سوال اصلی تحقیق حاضر به این صورت می باشد که: “آیا بین عکس العمل بازار سهام و اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد؟”.

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4اهداف پژوهش

الف. هدف اصلی:

  • بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران.

ب. اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بين نقد شوندگي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

2- تعیین رابطه بين بازده قيمتي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

3- تعیین رابطه بين بازده نقدي سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

4- تعیین رابطه بين بازده كل سهام و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

5- تعیین رابطه بين تفاضل بازده قيمتي سهام با ميانگين بازده‌ها و اعلاميه‌هاي سود نقدي.

ج. اهداف کاربردی:

  1. آگاهی بیشتر مدیران نسبت به واكنش بازار سهام نسبت به اعلاميه‌هاي سودنقدي.
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir