دسته‌بندی نشده

بررسی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری-دانلود پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

«فهرست اشکال»

عنوان                                           صفحه

 

شکل1-1- روش‌هاي پارامتري و غیر پارامتري تحلیل پوششی داده‌ها 7

«فهرست جداول»

عنوان                                           صفحه

 

جدول 1-1- نسبت‌های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد 9

جدول 3-1- نسبت های مالی و متغیرها برای ارزیابی عملکرد مالی  47

جدول 4-1- نسبت‌های مالی استخراج شده برای شعبه اردبیل 52

جدول 4-2- ورودی و خروجی واحد IDMU —————– 57

جدول 4-3- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU —————- 60

جدول 4-4- نتایج نهایی مدل‌ها و شاخص RC————– 64

جدول 4-5- رتبه‌بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC—– 66

جدول 5-1- ورودی و خروجی واحد IDMU —————– 70

جدول 5-2- خروجی‌ها و ورودی‌های ADMU —————- 71

جدول 5-3- رتبه بندی نهایی شعبات بر اساس شاخص RC — 72

 

«فهرست نمودار»

عنوان                                           صفحه

 

نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد————— 19

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • تمایز بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارزیابی عملکرد مالی بانک ‌‌ها با استفاده از روش ‌های غیر پارامتری مطالعه موردی بانک کشاورزی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir