دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:شناسایی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) ساختارهاي ارگانيكي

“ساختارهاي ارگانيكي[1] نسبتاً منعطف و انطباق پذير بوده و تأكيد بر ارتباطات موازي به جاي عمودي دارند و نفوذ در آن ها براساس مهارت و دانش صورت مي گيرد به جاي اين كه بر مبناي اختيارات ناشي از پست سازماني باشد. مسئوليت ها به جاي اين كه صرفاً بر اساس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف پذير، تعريف شده و تأكيد برروي مبادله اطلاعات بوده به جاي اينكه بر صدور دستورات باشد “(رابینز، 1987 :154).

ويژگي هاي اساسي ساخت سازماني ”ارگانيكي“ عبارتند از: وجود اختيارات غيرمتمركز، قوانين و مقررات كمتر، غيررسمي بودن تعاريف مشاغل، تأكيد بيشتر روي انعطاف، تطبيق با محيط، شبكه ارتباطات شخصي و غير رسمي و هم چنين توجه بيشتر به خود كنترلي به جاي اعمال كنترل از طريق سلسله مراتب (چاندان[2]،1987). “به اعتقاد برنز و استاكر[3] مؤثرترين ساختار، ساختاري است كه خود را با الزامات محيط انطباق دهد. يعني طرح مكانيكي در يك محيط با ثبات و مطمئن قابل استفاده است و ساختار ارگانيك در يك محيط متلاطم و داراي تغيير زياد بكار مي رود” (رابینز،1987 :154).

 

2-6) مفهوم کارآفرینی

نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده ارایه تعریف روشن و صریح از آن است. “کارآفرینی مانند سایر مفاهیم مطرح در علوم انسانی زمانی قابل تحلیل و بررسی است که تعریف یا تعاریف روشن و مشخص از آن ارایه گردد اما کارآفرینی از جمله واژه هایی است که تعریف واحد یکسانی از آن ارایه نشده است. بر این اساس دیدگاه ها و نظریه های مختلفی از طرف نظریه پردازان علوم مختلف در مورد آن مطرح شده است” (نیازی و کارکنان، 1389: 76). از منظر تاریخی واژه کارآفرینی در قرن شانزدهم میلادی از واژه فرانسوی  Enterprender(کارآفرینی) برسر زبان­ها افتاد. در واقع این واژه “اولین بار برای افرادی به کار برده شد که در ماموریت های نظامی،[4] خود را به خطر می انداختند” (احمدپور، 1379: 4).

   “در فرهنگ وبستر کارآفرین به عنوان کسی که سازمان می دهد، اداره می­ کند و مخاطرات بعدی یک سرمایه گذاری یا یک طرح را می پذیرد” (نیازی و کارکنان، 1389: 76) تعریف شده است. در زبان فارسی واژه کارآفرینی به طور دقیق معادل یابی نشده است. به طوری که نمی توان از معنای متداول کارآفرینی به معنای دقیق آن دست یافت، مثلا در فرهنگ پنج جلدی انگلیسی به فارسی آریان پور کاشانی برابر واژه مذکور و واژهEntreprenant  معنای« متهور، اقدام به کارهای مهم، جسور،

[1] -Organic Structure

[2] -Chandan

[3] -Burns and stalker

[4] – Military

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف 4: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir