پایان نامه کارشناسی ارشد:تاثیر مسئولیت اجتماعی مرکز خرید از طریق حمایت متصور مرکز خرید در خصوص محیط و جامعه محلی

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل های مسئولیت اجتماعی

2-10-1 مدل مسئولیت اجتماعی دیویس

مدل مسئولیت اجتماعی دیویس شامل پنج پیش فرض است.

پیش فرض اول : مسئولیت اجتماعی از توانایی و قدرت اجتماعی ناشی می شود.شرکت ها به طور کلی به خاطرتأثیر زیادی که روی مسائل مختلف جامعه از جمله بی کاری ، وضعیت محیط زیست ، کیفیت زندگی و … دارند ، در رفاه جامعه سهیم اند.

پیش فرض دوم : شرکت ها به عنوان یک سیستم باز دو طرفه عمل می کنند .آزادانه ورودی های خود را از جامعه دریافت و آزادانه نتیجه کار خود را به جامعه عرضه می دارند.

پیش فرض سوم : فایده اجتماعی هر کار ،کالا یا خدمت بایستی کاملا محاسبه و به منظور تصمیم گیری در مورد این که آیا این کار انجام شود یا خیر مورد توجه قرار گیرد .

پیش فرض چهارم : هزینه اجتماعی هر کار ،کالا یا خدمت باید به مصرف کننده انتقال یابد.

پیش فرض پنجم : مؤسسات بازرگانی مثل هر شهروندی این مسئولیت را دارند که در خصوص حل مشکلات اجتماعی خارج از محدوده کاریشان مشارکت داشته باشند. (الوانی، قاسمی نژاد ،86،1377)

2-10-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول

بر اساس نظر کارول هنگامی می توان ادعا کرد که کسب و کار به مسئولیت اجتماعی خود پایبند است که :

1) پاسخ گوی توقعات اجتماعی جامعه باشد ، یعنی کالا و خدمت را با بازدهی خوب عرضه کند و فرآیند تولید به گونه ای باشد که  انواع گروه ها را منتفع کند.

2) مقید به قانون باشد به خصوص در امر بهداشتی و ایمنی کارکنان و مصرف کنندگان ، حفظ محیط زیست، پرهیز از تبعییض نژادی و جنسی و فروش و قیمت گذاری.

3) به اصول اخلاقی پایبند باشد ، یعنی همه جنبه های کسب و کار متأثر از صداقت ، انصاف و احترام باشد.

4) خیرخواه و نوع دوست باشد . برخی دارنده این صفت را شهروند خوب می نامند. یعنی مشارکت بنگاه در امور عمومی و طرح و برنامه ریزی هایی است که اثر آنها به طور مستقیم در بهبود کیفیت زندگی جامعه ظاهر شود.

کارول برای هر بنگاه چهار دسته مسئولیت قائل است و می گوید برآیند این چهار مؤلفه یا مسئولیت همان مسئولیت اجتماعی بنگاه است که این مؤلفه ها عبارتند از :

مسئولیت های اقتصادی

مسئولیت های قانونی

مسئولیت های اخلاقی

مسئولیت های نوع دوستانه

او همچنین معتقد است که شرکت ها برای انجام مسئولیت اجتماعی خود از چهار نوع استراتژی استفاده می کنند که عبارتند از استراتژی های تدافعی ، واکنشی ، انطباقی و اثر گذار. در استراتژی تدافعی شرکت ها در تلاشند با استفاده از حربه های مختلف از انجام مسئولیت خود شانه خالی کنند. در استراتژی های واکنشی سازمان ها تنها در زمانی که توسط عامل خارجی (مثل قوانین و مقررات ، گروه های فشار و دولت ) مجبور    می شود که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. در استراتژی های انطباقی  سازمان بدون آن که از سوی عامل خارجی تهدید شده باشد مسئولیت خود را انجام می دهد. بر اساس استراتژی اثر گذار پیش از آن که مسائل یا مشکل اجتماعی بخواهد به طور ناخواسته رخ دهد ، سازمان نسبت به آن مسئولانه واکنش داده و سعی در ازبین بردن آن دارد.(همان ،89)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقیق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،باید هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و یا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضایت نسبت به نتیجه کار تحقیق بدست نیاید.

این تحقیق برای دست یابی به اهداف زیر است :

اهداف کلی :  بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

اهداف تحقیق :

1- تعدیل رابطه بین جذابیت مرکز و فعالیت های اجرایی از طریق تأثیر کیفیت متصور از خرید بر آن دو.

2- تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابیت مرکز خرید.

3- تعدیل رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مرکز خرید از طریق حمایت متصور مرکز خرید در خصوص محیط و جامعه محلی .

4- تأثیر متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی متغییرهای آمیخته بازاریابی و تأثیر متغییرهای آمیخته بازاریابی بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید.

5- تعدیل رابطه بین فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت  مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگیری نتایج این تحقیق در مراکز خرید (مرکز خرید هایپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.