پایان نامه مدیریت:سنجش پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

ازجمله ویژگی‌های مطالعه باهدف حقیقت‌یابی، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد. این فصل در مورد روش پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات و چگونگی گردآوری اطلاعات است. سپس فرایند پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. پس ‌از آن درباره جامعه آماری پژوهش صحبت شده است. نحوه نمونه‌گیری و تعیین اندازه جامعه از بخش‌های دیگر این فصل است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه هست که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته ‌شده است.

3-2- روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر طرح تحقیق، توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است.

3-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌هاو اطلاعات

روش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک: در این پژوهش، به ‌منظورجمع‌آوری اطلاعات مربوط به موضوع و پیشینه پژوهش، از روش کتابخانه‌ای به‌صورت گسترده‌ای استفاده‌شده است که شامل بررسی پایان‌نامه‌ها، تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع، مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط هست. ابزار مورد استفاده در این روش، فیش‌برداری بوده است.

روش میدانی: در این روش، به‌منظور بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین، از ابزار پرسشنامه استفاده‌ شده است که سؤالات این پرسشنامه درباره مؤلفه‌های کیفیت عملکرد و رضایت به‌ صورت مجزا طراحی‌شده است. پاسخگویی به سؤالات با استفاده از طیف لیکرت (خیلی زیاد: 5، زیاد: 4، متوسط: 3، کم: 2، خیلی کم: 1) صورت گرفته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (1): شناسایی تأثیر اطلاعات بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (2): شناسایی تأثیر اعتبار بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (3): شناسایی تأثیر پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (4): شناسایی تأثیر مسائل ملموس بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (5): شناسایی تأثیر ایمنی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران  با فرمت ورد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.