دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

ازجمله ویژگی‌های مطالعه باهدف حقیقت‌یابی، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است. انتخاب روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد. این فصل در مورد روش پژوهش، جمع‌آوری اطلاعات و چگونگی گردآوری اطلاعات است. سپس فرایند پژوهش مورد بررسی قرارگرفته است. پس ‌از آن درباره جامعه آماری پژوهش صحبت شده است. نحوه نمونه‌گیری و تعیین اندازه جامعه از بخش‌های دیگر این فصل است. ابزار گرداوری داده‌ها پرسشنامه هست که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته ‌شده است.

3-2- روش پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر طرح تحقیق، توصیفی و ازنظر هدف کاربردی است.

3-2-1- روش‌ها و ابزار گردآوری داده‌هاو اطلاعات

روش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد و مدارک: در این پژوهش، به ‌منظورجمع‌آوری اطلاعات مربوط به موضوع و پیشینه پژوهش، از روش کتابخانه‌ای به‌صورت گسترده‌ای استفاده‌شده است که شامل بررسی پایان‌نامه‌ها، تحقیقات موجود و مرتبط با موضوع، مقالات و کتب لاتین و فارسی مرتبط هست. ابزار مورد استفاده در این روش، فیش‌برداری بوده است.

روش میدانی: در این روش، به‌منظور بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین، از ابزار پرسشنامه استفاده‌ شده است که سؤالات این پرسشنامه درباره مؤلفه‌های کیفیت عملکرد و رضایت به‌ صورت مجزا طراحی‌شده است. پاسخگویی به سؤالات با استفاده از طیف لیکرت (خیلی زیاد: 5، زیاد: 4، متوسط: 3، کم: 2، خیلی کم: 1) صورت گرفته است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی تحقیق:

شناسایی تاثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (1): شناسایی تأثیر اطلاعات بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (2): شناسایی تأثیر اعتبار بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (3): شناسایی تأثیر پاسخگویی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (4): شناسایی تأثیر مسائل ملموس بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

هدف فرعی (5): شناسایی تأثیر ایمنی بر رضایت والدین دانش‌آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir