دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف

در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف ، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود (خاکی، 1384). انواع تحقیق بر مبنای هدف عبارتند از : تحقیقات بنیادی (پایه) ، کاربردی و عملی. این تحقیق از نوع  هدف کاربردی است. چرا که با طرح مسئله در یک سازمان خاص به ارائه راهکارهایی می پردازد که در سازمان ضرورت دارد.

3-1-2- طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش

این تحقيق یک تحقيق توصیفی از شاخه همبستگی است که تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها  توصیف کردن شرایط یا پدیده­های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن فرآیند تصمیم گیری باشد (بازرگان، حجازی، سرمد، 1391) و در تحقیق همبستگی  هدف آن کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد (بازرگان، حجازی، سرمد، 1391).

3-2-مراحل اجرای تحقیق

روش انتخابی برای انجام پژوهش حاضر روش قیاسی بوده و به طور کلی در این تحقیق برای دستیابی به اهداف تحقیق  مراحل زیر را طی خواهد شد.

  • بررسی ادبیات موضوع
  • تدوین فرضیه های تحقیق و ارائه مدل مفهومی
  • تدوین ابزار اندازه گیری
  • مشاهده
  • تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری

جمع بندی و نتیجه گیری

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  بررسی ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-بررسی سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir