دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:ارائه سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

معرفی مدلهاي مختلف سرمایه فکري

در انتهاي سال 1990، نویسندگان متعددي مانند بروکینگ(1996)، ادوینسون و مالون(1997) استیوارت(1997) و اسویبی(1998) شروع به ارائه چهارچوب هایی کردند که به ما در درك سرمایه هاي فکري مانند اندازه گیري، افشاء و گزارش دهیو به همان اندازه در اجراي آسانتر مباحث مربوط به کمک می کرد. با آنکه اختلاف کوچکی در میان چهارچوبها مشاهده می شود، اما همین نوسان باعث ایجاد انحرافها زیادي در زمینه مباحث سرمایه هاي فکري گردیده است. همین مطالعات صورت گرفته در رابطه با IC تنها محدود به در سطوح مختلفی قرار می گیرد(فردي، دورن سازمانی و برون سازمانی). در نتیجه IC دانش در دسترس افراد نمی شود، بلکه شامل دانش ذخیره شده در درون پایگاه داده هاي سازمانی،  فرایندهاي کسب و کار و ارتباطان نیز می گردد(عالم تبریزي، 1388 ص 96).

 

2-2-3-1- مدل ادوینسون و مالون

“لیف ادوینسون” یکی از شناخته شده ترین پژوهشگرین دنیا در زمینه سرمایه هاي فکري است. او به عنوان اولین مدیر سرمایه هاي فکري در شرکت اسکاندایا- یک شرکت بین المللی بیمه در کشور سوئد – فعالیت داشته است. شرکت اسکاندیا یا موفق شده که یک نوع طبقه بندي بومی شده از سرمایه فکري را ارائه نماید. ادوینسون اساساً سرمایه هاي فکري را بعنوان ارزش هاي نامشهودي تلقی می کند که می توان منشأ شکاف و اختلاف میان ارزش و بازاي و ارزش دفتري شرکت ها و سازمان ها باشد. بر همین اساس معادله زیر را براي تعیین ارزش بازاري شرکت پیشنهاد نموده است:

   (2-1)              سرمایه هاي فکري+ ارزش دفتري= ارزش بازاري

وقتی شرکت اسکاندیا در سال 1992 شروع یه صورت برداري و ارزش گذاري بر روي ارزش نامشهود سرمایه هاي فکري خود کرد، فهرستی شامل 50 مورد با ارزش همانند نشان تجاري، امتیازات انحصاري، پایگاه داده مشتریان، سیستم هاي فناوري اطلاعات، افراد و پرسنل کلیدي و تأثیر گذار، تدوین و گردآوري نمود. از آنجاي که فهرست مذکور، بسیار طولانی و مدیریت بر آن سخت و دشوار بوده، اجزاه و موارد آن در گروه هاي کوچکتر، با طبقه بندي مشخص تر تقسیم در دو گروه ابعاد انسانی و ابعاد سازمانی (ساختاي)صورت گرفته است. تا بدین ترتیب تعریف ساده تري از سرمایه هاي فکري حاصل شده است:

 (2-2)        سرمایه هاي ساختاري+ سرمایه هاي انسانی= سرمایه هاي فکري

مطابق نظر ادوینسون، مواردي که “پس از رفتن کارکنان به خانه، در سازمان باقی می مانند ” سرمایه هاي ساختاري سازمان را تشکیل می دهند. او بر این واقعیت تأکید دارد که سرمایه هاي انسانی سازمان را نمی­توان تحت مالکیت سازمان در آورد،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir