دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره نقش تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) سازماندهي بر مبناي مشتري ( ارباب رجوع)

سازماندهي بر مبناي مشتري، يك ساختار سازماني بر مبناي نــيازهاي مشتـريان مي باشد. وقتي كه هر دسته از مشتريان يا ارباب رجوع براي خريد كالاها يا خدمات مورد نظر خود به واحدي مراجعه مي كنند كه زير نظر يك مدير قرار دارد تقسيم كار برحسب ارباب رجوع يا مشتري تحقق يافته است (دابرین،1989). در ايــن نــوع سازماندهــي، بخش ها به منظور خدمت به مشتريان خاصي سازماندهي مي شوند (دسلر، 1998 ).

2-4-4) سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي

سازماندهي بر مبناي ناحيه جغرافيايي عبارتست از گروه بندي بخش ها بر مبناي ناحيه جغرافيايي. در اين ساختار سازماني،‌ همه فعاليت هاي شركت در نواحي جغرافيايي به يك مدير گزارش مي شود (دابرین، 1989). سازماني كه چنين ساختاري داشته باشد مي تواند خود را با نيازهاي خاص هر منطقه وفق دهد و كاركنان در پي تأمين اهداف منطقه اي بجاي اهداف كشوري يا ملي هستند. در اين سازمان ها، ايجاد هماهنگي در داخل واحدهاي هر منطقه مورد تأكيد قرار مي گيرد بجاي اين كه بين همه مناطق جغرافيايي يا سراسر كشور هماهنگي ايجاد كند (دافت،  1998).

 

2-4-5) سازماندهي بر مبناي فرايند

“سازماندهي بر مبناي فرآيند عبارتست از گروه بندي تلاش ها بر مبناي فعاليت هاي انجام شده بوسيله بخش هاي سازماني. فرايند يا تجهيزات بكار برده شده در توليد يك محصول، ممكن است مبنايي براي يك طرح بخش بندي باشد. قرار دادن همه ماشين هاي كنترل در يك بخش و ماشين هاي تراش در بخش ديگر نشان دهنده سازماندهي به وسيله تجهـيزات مي باشد” (دابرین، 1989 :215).

 

2-5) انواع ساختار سازماني

در يك طبقه بندي كلي سازمان ها را به دو نوع سازمانها با ساختار مكانيك و سازمان ها با ساختار ارگانيك تقسيم بندي مي كنند. كه به تشريح هر كدام از آنها پرداخته مي شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف 4: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir