دسته‌بندی نشده

پايان نامه تعیین تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع ساختار سازماني

در يك طبقه بندي كلي سازمان ها را به دو نوع سازمانها با ساختار مكانيك و سازمان ها با ساختار ارگانيك تقسيم بندي مي كنند. كه به تشريح هر كدام از آنها پرداخته مي شود.

 

 

 

 

2-5-1) ساختار مكانيكي

ساختارهاي مكانيكي[1] به وسيله ويژگي هايي نظير پيچيدگي و رسميت زياد و تمركز گرايي شناخته       مي شوند، چنين ساختارهايي با وظايف يكنواخت مناسبت داشته و بر رفتارهاي برنامه ريزي شده متكي بوده و در واكنش به رويدادهاي پيش بيني نشده نسبتاً كند عمل مي كنند (رابینز، 1987).

در ساختار مكانيكي، تصميمات در مورد تمامي ساخت سازماني و امور فني آن بدون كسب تكليف از رهبران و يا صاحبان قدرت اتخاذ مي شود و حوزه قدرت و اختيارات هر واحد سازمان،‌ معين است. همچنين براي اطمينان يافتن از انجام منظم و مداوم وظايف و مسووليت ها، مقررات و آئين نامه هايي تدوين مي شود. تصميمات ممكن است در سطوح بالاتر سازماني اتخاذ شود. اشخاصي كه به تصدي شغلي گمارده مي شوند بايد آموزش هاي شغلي و تخصص لازم را ديده باشند. فعاليت رسمي سازمان بيشترين اهميت را دارد و مديريت از مقررات و خط مشي ها، رويه ها و آئين نامه هاي حاكم بر سازمان تبعيت مي كند. طرحهاي سازماني مكانيكي و بوروكراتيك از جمله طرحهايي هستند كه براي شرايط قابل پيش بيني مناسبند و تا زماني كه وقايع و امور مختلف آشنا و تكراري  باشند، اين گونه ساخت هاي سازماني هم مي توانند بسيار موفق باشند (هایک و گالت[2]،1987).

 

2-5-2) ساختارهاي ارگانيكي

“ساختارهاي ارگانيكي[3] نسبتاً منعطف و انطباق پذير بوده و تأكيد بر ارتباطات موازي به جاي عمودي دارند و نفوذ در آن ها براساس مهارت و دانش صورت مي گيرد به جاي اين كه بر مبناي اختيارات ناشي از پست سازماني باشد. مسئوليت ها به جاي اين كه صرفاً بر اساس شرح شغل باشد، به صورت انعطاف پذير، تعريف شده و تأكيد برروي مبادله اطلاعات بوده به جاي اينكه بر صدور دستورات باشد “(رابینز، 1987 :154).

[1] – Mechanistic Structure

[2] -Hick & Gullet

[3] -Organic Structure

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف 4: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir