دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     تعريف بازاريابي

طبق تعريف انجمن بازاريابي آمريکا ، بازاريابي عبارت است از : ” فرآيند برنامه ريزي و اجراي مفاهيم قيمت گذاري ، ترفيع فروش ، توزيع ايده ها ، کالاها و خدمات براي ايجاد مبادله که اهداف فردي و سازماني را برآورده کند”(شولتز[1] ، 1990، ص 123) .

امروزه صاحبنظران ، بازاريابي را فرآيند ارضاي نياز ها و خواسته هاي بشر تعريف مي کنند. به نظر فيليپ کاتلر ، برجسته ترين صاحبنظر در اين رشته ، بازاريابي عبارت است از : “فعاليتي انساني در جهت ارضاي نياز ها و خواسته ها از طريق فرآيند مبادله” (روستا و ديگران ،1375، ص 7) .

اين تعريف داراي ابعاد  گوناگوني است که هر کدام را به طور جداگانه بررسي خواهيم کرد.

 

     شکل 2-1 مفاهيم اساسي بازاريابي(کاتلر[2] ، 1377 ، ص 36)

نياز: نياز هاي انسان، يکي از مفاهيم اساسي بازاريابي است و احساس محروميت همان نياز است. انسان داراي نياز هاي پيچيده اي است. اين نيازها شامل نيازهاي فيزيکي يا نياز به غذا ، پوشاک ، گرما و سرما ، امنيت و … نياز هاي اجتماعي ، نظير نياز به احساس تعلق و محبت و نياز هاي شخصي ، مانند دانستن و اظهار وجودند. وقتي نيازي تأمين نشده باشد ، شخص دو راه حل پيش رو دارد. اول به دنبال چيزي باشد که نياز را تأمين کند و دوم تلاش کند که به نحوي نياز را تعديل کند و شدت آن را کاهش دهد. در کشور هاي پيشرفته صنعتي ، مردم براي رفع نياز و پاسخ به اميال خود به دنبال يافتن و يا توليد منبع نيازند ، در صورتيکه در کشورهاي کمتر توسعه يافته ، مردم درصدد کاهش شدت اميال خود بوده ، با قناعت به امکانات موجود ، به امر تأمين نياز خود اقدام مي‌کنند (کاتلر ، 1377 ، ص 36)

خواسته: دومين مفهوم اساسي بازاريابي ، خواسته هاي انسان است و خواسته شکلي است که نياز‌هاي انسان تحت تأثير فرهنگ و شخصيت انفرادي به خود مي گيرد. خواسته ها بر حسب امکاناتي که تامين کننده نياز‌ها هستند، تعريف مي شوند وقتي جامعه اي متحول مي گردد، خواسته هاي اعضاي آن نيز توسعه مي‌يابد. وقتي مردم در معرض امکانات بيشتر و مورد علاقه خود قرار مي گيرند ، توليد کنندگان نيز اقدام به توليد کالاها و خدماتي مي کنند که خواسته هاي جديد را پاسخ گويند.

تقاضا: مردم تقريباَ داراي خواسته هايي نامحدودند اما در برابر منابع محدودي قرار دارند از اين رو کالاهايي را براي مصرف انتخاب مي کنند که در ازاي وجوه پرداختي ، حداکثر رضايت را براي ايشان فراهم آورد. خواسته ها ، وقتي با قدرت خريد همراه باشند تبديل به تقاضا مي شوند.

کالا: نيازها ، خواسته ها و تقاضا ها ما را به سوي کالاهايي مي کشانند که مي توانند اين نيازها و خواسته ها و تقاضاها را برآورده سازند. هر چيزي که بتوان براي جلب توجه ، به دست آوردن ، استفاده و يا مصرف ، در بازار عرضه کرد و توانايي تأمين يک خواسته  يا نياز را داشته باشند ، کالا تلقي مي شود. مفهوم کالا محدود به حدود فيزيکي آن نيست. بلکه به هر چيزي که بتواند نيازي را تأمين کند مي توان کالا اطلاق کرد. علاوه بر کالاهاي مادي و خدمات ، مفهوم کالا شامل اشخاص ، مکان ها ، سازمان ها و ايده ها و عقايد نيز مي شود(کاتلر ، 1377 ، صص 37-38)

مبادله: بازاريابي وقتي تحقق مي يابد که مردم براي تأمين نياز ها و خواسته هاي خود تصميم به مبادله بگيرند. مبادله خود عبارت است : از دريافت چيزي مطلوب از کسي ديگر ، در مقابل ارائه ما به ازايي به او. مبادله هسته مرکزي بازاريابي است و براي تحقق آن ، شرايط زير لازم است:

[1] Schultz

[2] kotler

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir