دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:سنجش تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان

قسمتی از متن پایان نامه :

) قدرت- كنترل

تاكنون به استراتژي،‌ اندازه، تكنولوژي و محيط به عنوان عوامل تعيين كننده مستقل ساختار سازماني اشاره شد اما آنچه كه مسلم است، هيچكدام از اين متغيرهاي اقتضايي، بطور كامل تعيين‌كننده ساختار نيستند. هر كدام از آنها در تشريح بخشي از ساختار، نقش دارند. در بهترين شرايط، اين عوامل چهارگانه فقط پنجاه تا شصت درصد تغيير پذيري در ساختار را تشريح مي كنند. ديدگاه قدرت كنترل مطرح مي كند كه قدرت و كنترل مي تواند آنچه را كه مبهم مانده به نحوي شايسته تبيين و تشريح نمايد. براساس اين ديدگاه در هر زمان، ساختار يك سازمان تا حد زيادي نتيجه اقدامات صاحبان قدرت آن سازمان در انتخاب ساختاري است كه مي خواهند به مدد آن كنترل خود را حداكثر سازند (رابینز، 1987).

 

2-4) انواع سازماندهي

2-4-1) سازماندهي بر مبناي وظيفه

سازماندهي بر مبناي وظيفه به طبيعت كار و مهارت ها و تكنولوژي كه براي انجام دادن آن نياز است، بستگي دارد. بوروكراسي ها اغلب به اين طريق بخش‌بندي مي‌شوند. بخش بندي وظيفه اي اغلب در شركتهاي توليدي كوچك يافت مي شود. در داخل يك بخش، كار ممكن است به قسمتهاي ريزتري تقسيم شود. براي مثال بخش مالي ممكن است شامل بخش هايي براي حساب هاي دريافتني، حساب هاي پرداختني اعتبار و صورت دستمزدها باشد (دابرین[1] ،1989). آن گروهبندي فعاليت ها بر مبناي وظايف اساسي مانند توليد، فروش و مالي مي‌باشد (دسلر[2] ،19989).

در چنین ساختاري، فعاليت ها برحسب وجوه مشتركي كه دارند و معمولاً از پائين به بالا گروهبندي  مي شوند. اگر محيط داراي ثبات بوده و اگر سازمان از نوعي تكنولوژي استفاده كند كه يكنواخت و عادي باشد و نيز دواير سازماني وابستگي زيادي به يكديگر نداشته باشند ساختار وظيفه اي مؤثر خواهد بود (دافت،  1998).

 

2-4-2) سازماندهي بر مبناي محصول

در اين ساختار، بخش هاي مختلف سازمان براساس نوع محصول، نوع خدمت، گروهي از محصولات، نوع كار طرحها يا برنامه هاي اصلي يا بر حسب مراكز سود سازماندهي مي شوند. هنگامي كه محيط نامطمئن، تكنولوژي پيچيده و دواير سازماني وابستگي بسياري زيادي به يكديگر دارند و نيز زماني كه اعمال نفوذ عوامل خارجي، زياد و تطابق با محيط از اهميت بالايي برخوردار است،‌ چنين ساختاري بسيار مناسب است (دافت،  1998).

[1] -Dubrin

[2] -Desler

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

هدف 1: بررسی وضعیت ساختار سازمانی شعب بانک های ملی استان اصفهان

هدف 2: بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی شعب بانک ملی استان اصفهان 

هدف 3: بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر کارآفرینی سازمانی ( هدف اصلی تحقیق)

هدف 4: بررسی تأثیر هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی (پیچیدگی، رسمیت، تمرکز) بر کارآفرینی سازمانی

هدف 5: تعیین رابطه بین هر یک از مؤلفه های ساختار سازمانی و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی

هدف 6: مقایسه دیدگاه کارکنان در مورد ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک ملی استان اصفهان (بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تأثیرساختار سازمانی بر روحیه کارآفرینی کارکنان شعب بانک ملی استان اصفهان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir