دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار تحقیق

فصل يک شامل بيان مسئله و چارچوب نظري تحقیق، اهميت وضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضيه‌هاي تحقیق، روش تحقیق، تعريف عملیاتی واژگان کليدي و ساختار تحقیق مي‌باشد.

فصل دوم شامل ادبيات و پيشينه تحقیق مي‌باشد. دراين فصل پس از ارائه مفاهيم بنيادي، تحقيقات مختلفي که در ارتباط با موضوع انجام گرفته، مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل سوم روش اجراي تحقیق را مورد بحث قرار مي‌دهد در اين فصل ابتدا فرضيه‌هاي تحقيق، تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق و سپس روش تحقيق شامل جامعه و نمونه آماري تحقيق، قلمرو مکاني و زماني تحقيق، روش و ابزار گردآوري اطلاعات و روشهاي تجزيه تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه‌ها بيان شده است. در نهايت مدل­هاي تحقيق تشريح خواهد شد.

فصل چهارم تجزيه وتحليل اطلاعات را مورد بحث قرار مي‌دهد. دراين فصل ضمن ارائه آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها موردبحث قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم شامل ارائه يافته‌ها، نتيجه‌گيري و پيشنهادات مي‌باشد. اين فصل با ارائه يافته‌هاي تحقيق شروع شده و سپس به بررسي يافته‌ها و نتيجه‌گيري مي‌پردازد. در خاتمه پيشنهاداتي ارائه مي‌گردد.

 

1-11- خلاصه فصل

درانجام هر پژوهشي يکي ازمهم­ترين بخش‌ها، ارائه طرح تحقيق(کليات) مناسب مي‌باشد. در اين فصل سعي شده تا با بيان قسمت‌هاي مختلف مطالعه انجام شده، طرحي کلي از آن ارائه گردد. بدين منظور، در ابتدا با بيان مقدمه‌اي کليات طرح مشخص گرديده و سپس به بيان مسئله و چارچوب نظري، اهداف، دلایل اهميت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است. در ادامه فرضيه‌های تحقيق و روش تحقيق ارائه شده است. در انتها نيز ساختار تحقیق بيان شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir