دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:شناسایی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

– رويکرد يادگيري اجتماعي

نظريه پردازان صفات، برتعيين کننده هاي شخصي رفتار تأکيد مي کنند. در برابر رويکرد صفات، درنظريه ي يادگيري اجتماعي، که توسط آلبرت بندورا عنوان شده براهميت تعيين کننده هاي محيطي با موقعيتي تأکيد مي شود.

براي نظريه پردازان يادگيري اجتماعي، رفتار محصول تعامل مداوم متغيرهاي شخصي و محيطي است. شرايط محيطي، از طريق يادگيري به رفتار شخص شکل مي دهد. درعوض رفتار شخص نيز درشکل گيري محيط مؤثر واقع مي شود. آدميان و موقعيت ها به صورتي دو سويه بر هم تأثير مي گذارند براي آنکه بتوان به پيش بيني رفتار دست زد بايد از چند و چون تعامل ويژگيهاي آدمي با ويژگيهاي محيط اطلاع حاصل کرد.

طبق نظريه يادگيري اجتماعي بندورا بخش اعظم تفاوت هاي رفتاري افراد نتيجه تفاوت هايي است که آنان از لحاظ تجارب دوران رشد خود با همديگر دارند. بعضي از الگوهاي رفتار از راه تجربه مستقيم ياد گرفته مي شود.  فرد به خاطر رفتارهاي خاص تشويق و تنبيه مي شود. ليکن بسياري از پاسخ ها بدون تقويت مستقيم، يعني از راه مشاهده و يا يادگيري از راه مشاهده کسب مي شوند. آدمي مي تواند با مشاهده اعمال ديگران و نتايج حاصل از آن چيزهايي را بياموزد. در واقع اگر قرار بود تمام پاسخ هاي ما از راه تقويت مستقيم آموخته شود يادگيريهاي آدمي روندي بسيار کند و ناکارآمد مي داشت.  (به عقيده ي نظريه پردازان يادگيري اجتماعي، تقويت لازمه­ي يادگيري نيست اگر چه مي تواند با متمرکز کردن توجه فرد در جهت مناسب، يادگيري را تسهيل کند ).

يکي از فرضيه هاي اساسي نظريه يادگيري اجتماعي اين است که مردم طوري رفتار مي کنند که براحتمال دستيابي خود به پاداش بيفزايند. خزانه ي رفتارهاي آموخته شده فرد دامنه ي گسترده اي دارد ؛رفتاري که در يک شرايط معين انتخاب مي شود بستگي به نتيجه­اي دارد که از آن انتظار مي­رود.

تقويت به سه صورت رفتار آموخته شده را کنترل مي کند:

ـ مستقيم (پاداش ملموس، تأييد يا عدم تأييد اجتماعي و يا تخفيف يافتن شرايط آزار دهنده).

2ـ مشاهده اي (مشاهده دريافت پاداش يا تنبيه يک شخص ديگر به خاطر رفتاري شبيه رفتار خود).

3ـ خود ـ تدبيري (31)ارزيابي عملکرد خود از راه تحصين يا سرزنش خويش (اتکينسون و همکاران).

از ديگر دانشمنداني که سهم عمده اي در يادگيري دارند، واتسون و اسکپنر هستند. جان بي واتسون براساس پژوهش خود در زمينه ي شرطي سازي کلاسيک ادعا کرد که کل رفتار، يا شخصيت انسان ناشي از يادگيري است.  واتسون همانند بسياري از رفتار گرايان آن زمان معتقد بود که نوزاد به صورت يک لوح سفيد يا صفحه خالي است و درانتظار نوشته شدن چيزي بر روي آن از طريق تجربه هاي يادگيري است او حتي تا جايي که پيش رفته که ادعا کرد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت.

اهداف فرعی:

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تمایل استفاده از اینترنت

بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنت.

بررسی تاثیر تمایل استفاده از اینترنت بر اعتیاد اینترنتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir