دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:سنجش سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل بنتیس

بنتیس در سال 1998 و به دنبال نظریه هاي قبلی خود، سرمایه هاي فکري را متشکل از سه جزء سرمایه

مشتري، سرمایه ساختاري و سرمایه انسانی دانست. از منظر وي بخش عمده سرمایه انسانی را دانش ضمنی افراد تشکیل می دهد. این دانش شامل مهارتهاي

تجاربی هستند که براحتی نمی توان آنها را بصورت بند به بند اذعان کرد. بونتیس عقیده دارد که سرمایه

انسانی داراي اهمیت بسیار زیادي است چرا که منبع اصلی خلاقیت و نوآوري محسوب می شود.

وي سرمایه ساختاري را شامل مکانیزم ها و ساختارهاي سازمانی دانسته که در رساندن کارکنان به ماکزیموم فرایندها،R&D، عملکرد، نقشی پشتیبان دارند. بنتیس این اجزاء را شامل فرهنگ، سیستم هاي اطلاعاتی امور جاري و کارایی هر یک از آنها می داند.

سرمایه مشتري نیز از منظر بنتیس شامل شناخت کانال هاي بازار یابی و دانش ارتباط با مشتریان است که هر یک از این دو نقش بسیار مهمی را در یک سازمان بر عهده دارند. علاوه بر این وي جنبه هاي دیگري مانند ارتباط با رقبا و تأمین کنندگان را از اجزاء مهم این سرمایه برشمرده است(ب ولن 2005،به نقل از عالم تبریزي، 1388).

2-2-3-7- مدل هانس و لاواندال

طبقه بندي دیگري که بایستی از آن نام برد طبقه بندي هانس و لاواندال است. در این طبقه بند منابع شرکت به دو دسته مشهود و نامشهود تقسیم می شود. در این مدل منظور از منابع نامشهود که این دو پژوهشگر آنها را به دو دسته اصلی منابع ارتباطی و شایستگی تقسیم کرده اند. شایستگی ها به توانای براي اجراي یک کار خاص اطلاق می شود و به دو سطح فردي(دانش، مهارتها، استعداد و توانمندیها) و سازمانی(اطلاعات محورها، پایگاه داده ها، تکنولوژي و رویه ها) تقسیم می شود. منابع ارتباطی نیز اشاره به شهرت شرکت، وفاداري مشتریان، و ارتباطات شرکت با مشتریان دارد.

 

2-2-4-  ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل هاي ارائه شده

2-2-4-1  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون

این دو پژوهشگر اجزاء متشکله سرمایه هاي فکري را اینگونه تعریف کرده اند: سرمایه انسانی HC: به میزان ارزش، مهارتها و تجاربی که افراد در سازمانها دارا می باشند اطلاق می گردد. می باشد. سرمایه ساختاري: شامل فرهنگ، توانمندیها،سخت افزارها و نرم افزارهاي حامی سرمایه مشتري: در ارز ارتباطات سازمان با مشتریانشان نمایانگر می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • بررسی تاثیر سرمایه فکری بر تصمیمات سرمایه گذاری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir