پايان نامه ارشد:ارائه فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران

قسمتی از متن پایان نامه :

– قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق[1]

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو زمانی این تحقیق از تاریخ 25 /10/1392 تا 20/9/1393 به مدت 11 ماه می باشد.

قلمرو مکانی تحقیق: این تحقیق در بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران انجام می­گردد.

قلمرو موضوعی تحقیق: در حوزه علوم رفتاری می باشد.

1-10- تعریف اصطلاحات (واژهها)[2]

1-10-1. تعاریف مفهومی

مدیریت دانش: فرایند سیستماتیک و نظام‌یافته کسب، سازماندهی و انتقال دانش صریح و تلویحی کارکنان، با این هـــدف که دیگران از دانش برای اثربخشی و بهره‌وری استفاده نمایند (افرازه، 1386).

  • خلق دانش: ایجاد­دانش فرایندي بی­پایان است که شامل به وجود آمدن دانش جدید یا جایگزین شدن دانش موجود توسط دانش ضمنی و صریح سازمان می­باشد. دانش، از طریق فرایندهاي اجتماعی و مشارکتی و همچنین از طریق فرایندهاي شناختی فردي در محیط سازمانی ایجادمی شود (نوناكا،1994)[3].
  • ذخيره دانش: ذخیره کردن، سازماندهی و بازیابی دانش سازمانی، که از آن به حافظه سازمانی نیزیاد می کنند، بخش مهمی از مدیریت دانش را تشکیل می­دهد. در این مرحله، دانش ذخیره و ثبت می­شود تا قابلیت بازیابی و استفاده توسط کارکنان سازمان وجود داشته باشد (والش وآنگسون،1991)[4].
  • اشتراك دانش: عبارت است ازحركت، توزيع و اشاعه دانش بين افراد و پايگاه­هاي دانش به طورمكانيزه وغيرمكانيزه وبه صورت دوسويه. درصد بالايي ازموفقيت مديريت دانش، به تبادل و اشتراك صحيح دانش بستگي دارد و تبادل دانش ازفردي به فردديگر، ازلوازم اساسي چرخه مديريت دانش است (رادينگ،1386)[5].

[1] – Scope of the research

[2] – Definition of the terms

2- Nonaka

1-Walsh & ungson

2-Radding

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

  • شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
  • شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
  • شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران  با فرمت ورد

Author: