دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:ارائه رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعاريف عملياتي متغیرها

حکمرانی خوب: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق گویه- های 35-1 بخش سوالات مربوط به حکمرانی خوب در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه است بدست می­آید.

 

توانمندسازی: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت ويا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق گویه های 16-1بخش سوالات مربوط به توانمندسازی در پرسشنامه پژوهش حاضر که به پیوست پایان نامه است بدست می­آید.

 

موثر بودن کارکنان: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق تاثیر، کنترل، نظر و توانایی همسوسازی توسط کارکنان بیمه بر آنچه در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي توانايي­هاي آنان در حيطه بیمه شود. موثر بودن کارکنان از راه گويه­هاي (4-1) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي مي­شود.

 

 شایستگی کارکنان: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق اطمینان کارکنان در توانایی انجام کار، تبحر و قابلیت های کارکنان، اعتقاد به عدم وجود مانع خارجی در انجام کار، تسلط بر مهارت­های انجام کار توسط کارکنان بیمه بر آنچه در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي توانايي­هاي آنان در حيطه بیمه شود. شایستگی کارکنان از راه گويه­هاي (8-5) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي مي­شود.

 

 داشتن حق انتخاب در کارکنان: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق آزادی عمل در مورد چگونگی انجام دادن کارها، تصمیم  در مورد چگونگی انجام دادن کارها، استفاده از ابتکارات شخصی در انجام دادن کارها و اینکه فعالیت های کارکنان تحت کنترل و از پیش تعیین شده نمی باشد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي توانايي­هاي آنان در حيطه بیمه شود. داشتن حق انتخاب در کارکنان از راه گويه­هاي (12-9) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي مي­شود.

 

 معنادار بودن شغل: در اين پژوهش منظور هر نوع شرايط، موقعيت و يا حالتي مي­باشد که مي­تواند از طریق اهمیت کار بیمه، معنی داری فعالیت های کاری بیمه برای کارکنان، دقت کارکنان در مورد آنچه انجام می دهند و استفاده کارکنان از نیروی روحی و روانی خویش برای انجام کارهای بیمه  بر آنچه در واحدهای کاری انجام می­گیرد موثر واقع شود و موجب افزايش کمي و کيفي توانايي­هاي آنان در حيطه بیمه شود. معنادار بودن شغل کارکنان از راه گويه­هاي (16-13) بخش سوالات توانمندسازی پرسشنامه پژوهش بررسي مي­شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

  • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir