دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:ارائه تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات روش توصیفی از شاخه همبستگی  می باشد. چرا که در این تحقیق محقق در پی بررسی رابطه دو متغیر سرمایه های فکری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.و از آنجا که نتایج این تحقیق می تواند به ارائه راهکارهایی درجهت بهبود وضعیت عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بیانجامد پژوهش از نوع هدف کاربردی است.

1-6-1- جامعه و نمونه آماری

جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کارکنان شعب مرکزی بانک سپه در شهر تهران می باشد براي محاسبه ي حجم نمونه از آنجا که حجم جامعه مورد مطالعه 400  نفر می باشد. بنابراین حجم نمونه انتخابی با توجه به رابطه زیر در حدود 196 نفر می باشد.

 

n=حجم جامعه

d=ضریب خطا

P=نسبت جامعه

z= مقدار آماره منحنی نرمال در سطح معنی داری 95 درصد

1-6-2- ابزار گرد آوری اطلاعات

ابزار گرد آوری اطلاعات در پایان نامه حاضر به شرح زیر می باشد:

– اطلاعات کتابخانه ای

در مراحل ابتدایی تحقیق که ضرورت آشنایی با مفاهیم ، تعاریف خاص،نظریه ها، تئوری ها و مدل ها مطرح شد از اطلاعات مدون ومستند کتابخانه ای و منابع الکترونیکی استفاده گردید .

– پرسشنامه

از پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات ،شناسايي و ارزيابي سوالات و فرضیات تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است.

1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شعب مرکزی بانک سپه تهران.

1-6-4- قلمرو زمانی تحقیق

این تحقیق در بازه زمانی 6 ماهه عملیاتی شده است.

1-6-5-قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر مباحث مربوط سرمایه های فکری سازمانی و مباحث مربوط به مدیریت ارتباط با مشتریان است.

1-6-تعریف واژگان تحقیق

سرمایه های فکری:مجموعه ای از دارایی های دانشی که با ایجاد ارزش افزوده برای ذی نفعان کلیدی این امکان را برای سازمان بوجود می آورد تا جایگاه رقابتی خود را ارتقا دهد این دارایی های شامل دارایی های انسانی ، دارایی های رابطه ای ، دارایی های ساختاری می باشند.(قلیچ لی، 1385 )

سرمایه ی انسانی:کارکنان,سرمایه ی فکری را از طریق شایستگی ,نگرش و چالاکی فکری ایجاد می کنند.مهم ترین عناصر تشکیل دهنده ی سرمایه ی انسانی سازمان ,مجموعه مهارت های نیروی کار,عمق و وسعت تجربه ی انهاست.سرمایه ی انسانی شامل مهارت هاوشایستگی های نیروی کار,ودانش آن ها در رشته هایی است که برای موفقیت سازمان مهم وضروری هستند.(قلیچ لی،1385)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  بررسی ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-بررسی سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir