دانلود پایان نامه بررسی رابطه آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه

قسمتی از متن پایان نامه :

هوشمندي رقابتی درعمل

چه کسی از هوشمندي رقابتی استفاده می کند؟ براساس نتایج تحقیقی که توسط گروه آیندگان گلاستونبري 9 انجام شده است بالغ بر 82 درصد از شرکت هایی که درآمد سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار دارند از سیستم هوشمند سازماندهی شده استفاده می کردند. ضمن اینکه بسیاري از این شرکت هاي بزرگ، واحد هوشمندي رقابتی دارند، شرکت هاي متوسط مایل هستند که زمینه هوشمندي رقابتی را ایجاد و از آن استفاده کنند، حال اینکه واحدهاي تجارتی کوچک هم به خودي خود از هوشمندي رقابتی استفاده می کنند.

هوشمندي رقابتی می تواند بدون پرداخت هزینه صورت گیرد. در سال 1995 مطالعه اي توسط دانشگاه تگزاس صورت گرفت و به این مهم دست یافتند که حرفه اي که به هوشمندي رقابتی اهمیت می دهد در عمل بر روي سه موضوع کار می کند: فروش، سهم بازار و درآمد حاصل از هر سهم. با توجه به سه شاخص کلیدي مالی در نظر گرفته شده در این مطالعه شامل: متوسط فروش، سهم بازار و سوددهی نشان داد که شرکت هاي داراي هوشمندي رقابتی عملکردي متمایز از دیگر شرکت ها دارند، لذا لازم است در همه موارد سه عامل مذکور اندازه گیري شود و شرکتی که در این سه بعد وضعیت مناسبی داشته باشد در سایر ابعاد هم عملکرد خوبی خواهد داشت.

همچنین شرکت هاي هوشمند با ایجاد تشکیلاتی مناسب و استفاده از این فناوري، محیط را تحلیل، رقبا را شناسایی، فرصت هاي بازار را کشف و از آن استفاده کرده و نیز از طریق جمع آوري اطلاعات ضمن یادگیري و استفاده از اطلاعات موجود براي مقاصد بعدي، در مقابل تغییرات عکس العمل سریع از خود نشان می دهند(جاوید،1388، 15).

سینا شارپ  بنیانگذار یکی از اولین شرکت هاي هوشمندي رقابتی در ایالات متحده در کتاب مزایاي هوشمندي رقابتی، هوشمندي رقابتی را ابزاري مدیریتی می داند که مزایاي بیشمارش دست کم گرفته شده است.وي معتقد است هوشمندي رقابتی براي تصمیم گیري هوشمندانه تجاري حیاتی است و با کاهش ریسک برنامه ریزي استراتژیک مارا به سمت سود بیشتر و اشتباهات کمتر راهنمایی می نماید( شارپ،2009).

17-2-2- واحد سازمانی برای هوشمندسازی رقابتی

در ایالات متحده، بسیاری از شرکتها در نمودار سازمانی خود عنوانهای شغلی، مانند: رئیس تجزیه و تحلیل رقابت، مدیر استراتژیک رقابتی، مدیر خدمات اطلاعاتی یا دستیار مدیر در ارزیابی رقابت گنجانده‌اند و همین مدرک یا دلیلی است بر اهمیتی که به تجزیه و تحلیل وضع رقابتی داده می‌شود (دیوید،به نقل از اعرابی،1379،185).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای

2-4-1- اهداف جزئی:

1) تعیین رابطه آگاهی از بازار با فروش محصولات بیمه ای

2) تعیین رابطه آگاهی از رقبا با فروش محصولات بیمه ای

3) تعیین رابطه آگاهی از فناوری با فروش محصولات بیمه ای

4) تعیین رابطه آگاهی از راهبرد ها و مسائل اجتماعی با فروش محصولات بیمه ای

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش بیمه ایران استان کرمانشاه  با فرمت ورد

Author: