دانلود پايان نامه تعیین شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-11-    نظریۀ کنترل- ارزش هیجان‌های پیشرفت

در نظریۀ کنترل- ارزش، هیجان‌های پیشرفت معادل هیجان‌هایی است که با فعالیت و یا نتایج موفقیت آمیز همراه هستند. به عبارت دیگر هیجان‌های پیشرفت به احساساتی‌که‌ به همراه فعالیت‌های مختلف در مواجهه با موقعیت‌های پیشرفت‌ ایجاد می‌شود، تلقی می‌‌گردد (زیدنر، 2007 ).

در نظریۀ کنترل- ارزش،  ” ارزیابی شناختی” به توانایی “کنترل” فعالیت‌های پیشرفت و نتایج آنها که توسط ادراک شایستگی(مثل  باور‌های خودکارآمدی) مشخص می شود و همچنین به” ارزش” فعالیت ها (مثل ارزش تکلیف) اشاره دارد. به بیان دیگر، منظور از  ارزیابی، کنترل ذهنی فعالیت‌ها و  نتایج آنها  و  همچنین کنترل ارزشهای ذهنی این فعالیت‌ها و نتایج مربوط به آنها  می‌باشد در این نظریه فرض بر این است که هیجان ها می توانند تحت تاثیر عوامل اولیه مانند: ادراک موقعیت ، ارزیابی شناختی ، فرایندهای فیزیولوژیکی یا حالات چهره ای قرار می گیرد . به عبارت دیگر ، ارزیابی‌هایی که فرد در حین انجام تکلیف ، از فعالیت‌ها و نتایج انجام می‌دهد ، قطعاً، هیجان‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و در این نظریه فرض بر این است که ارزیابی های شناختی مقدم بر تجارب هیجان‌ها هستند (پکران و همکاران، 2005). به طور کلی تحقیقات انجام شده حاکی از ارتباط مثبت هیجان‌های مثبت و درک کنترل و ارزش است، در حالیکه هیجان‌های منفی دارای رابطه و همبستگی منفی با درک کنترل و ارزش است (فرنزل و همکاران[1]، 2007؛ گوتز، پکران، هال و هاگ[2]، 2006؛ پکران، پکران و همکاران، 2002).

2-1-12-   انواع هیجان ها

در نظریۀ کنترل – ارزش ، دو گروه از هیجان‌ها نظیر: هیجان‌های مثبت شغلی  نظیر: افتخار، لذت، شادی، امید،آرامش، رضایت، علاقمندی و قدردانی و همچنین هیجان‌های منفی شغلی  نظیر: خشم، ناامیدی، شرم، ناکامی، کسالت، نگرانی و غم مورد بررسی قرار می‌گیرندکه براین اساس، 3 نوع از هیجان‌های پیشرفت قابل تشخیص و شناسایی می‌باشد:

1.هیجان‌های پیشرفت در آینده[3]: به پیش بینی  هیجان‌های نتیجه و پیامد  فعالیت  مربوط می‌شود ، اگر این پیش بینی  مثبت ارزش‌گذاری شود موفقیت و اگرمنفی ارزش‌گذاری شود شکست مورد انتظار خواهد بود و همچنین اگر کنترل بدست آمده از موقعیت‌های قبلی شغلی، بالا باشد و همۀ تمرکز رود موفقیت باشد ، لذت پیش بینی شده ، برانگیخته خواهد شد. برای مثال : دانش‌آموزی‌که انتظار داشته باشد که قادر است، یک موقعیت  امتحان  را تحت کنترل خود درآورد، در واقع او انتظار نمرۀ خوب را از نتیجۀ امتحان دارد ( فولکمن[4] و لازاروس، 1985). بر این اساس هر یک از هیجان‌های مربوط به پیشرفت ،

[1] – Frenzel et al.

  • Goetz,T., Pekrun, R., Hall, N. C., &Haag, L.
  • Pekrun, R., Goetz, T., Daniels, L. M., Stupnisky, R. H., & Perry, R. P.

1-Prospective Outcome Emotions

2-Folkman, S .

3-Retrospective Outcome Emotions

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد

Author: