دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه تعیین تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-1-     انواع بازاريابي

بازاريابي دامنه بسيار گسترده اي دارد که تمام امور زندگي بشر را در بر مي گيرد؛ طبق تعريفي که از محصول داشتيم محصول هر چيزي است که بنحوي نياز يا خواسته اي را برآورده سازد.

با اين تعريف مي توان شخص ، سازمان ، ايده ، مکان ، خدمت و هر نوع کسب و کار تجاري يا غير تجاري را محصول قلمداد کرد؛ در نتيجه هر کدام از آنها نياز به بازاريابي با مفهوم کامل و ابعاد گسترده آن دارد. در ذيل به طور مختصر هر کدام از موارد فوق تشريح مي شود (روستا و ديگران، 1375، ص 372).

بازاريابي خود (شخصي): بازاريابي شخصي يعني تمام فعاليتهايي که براي ايجاد ، حفظ يا تغيير طرز فکر و برداشت رقبا و ديگران نسبت به فرد انجام مي گيرد. همه مردم و سازمانها بازاريابي شخصي را بکار مي برند. نامزد هاي سياسي براي بدست آوردن آرا و جلب حمايت از برنامه هاي خود از اين نوع بازاريابي استفاده مي کنند. هنرمندان و ورزشکاران نيز براي ارتقاي حرفه اي و درآمد از بازاريابي شخصي استفاده مي کنند. بازاريابي شخصي يعني شناساندن و عرضه قابليت ها و توانايي هاي خود به افرادي که خواهان و نيازمند آن هستند.

بازاريابي سازمان: بازاريابي سازمان يعني تمام فعاليت هايي که باعث ايجاد ، تغيير يا حفظ طرز تلقي ، رفتار و برداشت مخاطبان نسبت به سازمان مي شود. بازاريابي سازمان علاوه بر اينکه در سازمان هاي انتفاعي انجام مي شود در سازمان هاي غير انتفاعي نيز بکار گرفته مي شود. سازمان هاي غير انتفاعي نظير کليسا ها، دانشگاه ها ، موزه ها، گروه هاي هنري و … به منظور افزايش جذب پول و همچنين اعضاء و مشتري به بازاريابي سازمان خود مي پردازند. شرکت ها از تبليغات و روابط عمومي به عنوان ابزاري براي بهتر نمودن تصوير مطلوب و يا اينکه در رويارويي با رويدادهايي که مي تواند به تصوير مثبت شرکت صدمه وارد نمايد، استفاده نمايند.

بازاريابي مکان: يکي از مهمترين منابع درآمد بسياري از کشور ها يا شهر ها جذب توريست يا گردشگر است. توانايي در بازاريابي مکانها ، بناها ، ساختمانهاي تاريخي و تفريح گاه ها ، نيازمند آشنايي با فعاليت هاي بازاريابي ويژه اي است که افراد خاصي مي طلبد. بازاريابي مکان يعني تمام فعاليت هاي مربوط به آگاه کردن، جلب نظر مردم و جذب آنها و تغيير طرز تلقي آنها از مکانها و امکانات يک شهر، منطقه يا کشور. شامل بازاريابي مکان هاي تجاري و بازاريابي توريسم.

بازاريابي ايده: ايده ها نيز مي توانند بازاريابي شوند. از يک سو به طور کلي بازاريابي را مي توان بازاريابي ايده ناميد ولي بطور خاص منظور از بازاريابي ايده، بازاريابي ايده هاي اجتماعي است. بازاريابي ايده يعني ارائه و عرضه انديشه ، نظر يا ايده براي ايجاد تفاهم ، تغيير رفتارها و باورهاي مردم و سازمان ها. به عنوان مثال ، برنامه بهداشت عمومي براي کاهش سيگار ، اعتياد به الکل، استفاده نابجا از دارو و حتي پرخوري، برنامه هاي حمايت از حيات وحش ، هواي پاکيزه و حفاظت محيط زيست ، برنامه هاي تنظيم خانواده، حقوق بشر و برابري نژادي(کاتلر و آرمسترانگ[1]، 1997 ، صص273-274).

در یک طبقه بندی دیگر می توان انواع بازاریابی را به موارد زیر تقسیم بندی نمود:

[1] Kotler & Armstrang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف اصلی

  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

اهداف فرعی

  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.
  • شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه (مورد مطالعه  بیمه ایران)  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir