دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی

قسمتی از متن پایان نامه :

  • فرضيات تحقيق:

1-6-1 فرضيه اصلي تحقيق:

بين رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی از طریق تسهیم دانش تاثیر معناداری وجود دارد.

1-6-2 فرضيات فرعي تحقيق:

  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بربعد نزاکت و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
  • بین رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی و کیفیت خدمات واحدهای سازمانی تاثیر معناداری وجود دارد.
  • تسهیم دانش،تاثیر بین عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی میانجی گری میکند.

 

1-7 قلمرو تحقيق:

1-7-1 قلمرو موضوعي تحقيق:

این پژوهش در حوزه بازاریابی و رفتار سازمانی تحت عنوان ((رابطه رفتار شهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش بانک‌های دولتی محلات)) انجام گرفته است.

1-7-2 قلمرو مكاني تحقيق:

تحقيق حاضر در بانک‌های دولتی محلات انجام گرفته است.

1-7-3 قلمرو زماني تحقيق:

اين تحقيق از تیر ماه 1393 تا آذر 1393 ادامه داشته است.

1-8- تعاریف متغیر

تسهیم دانش: تسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت‌ها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد است (لا و وان گاری 2008).

رفتار شهروندی سازمانی: (هدسون 2002) اورگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیما به وسیله‌ی سیستم‌های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می‌شد.

کیفیت خدمات سازمانی: کیفیت خدمات اغلب به عنوان مقایسه انتظارات خدمات با برداشت عملکرد واقعی مفهوم­سازی شده است(زیتمال و بیتنر، 2003).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

.تعیین تاثیر  رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر بعد نزاکت بر کیفیت خدمات  واحدهای سازمانی

2.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدنوع دوستی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

3.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد جوانمردی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

4.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعدوظیفه‌شناسی بر  کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

5.تعیین تاثیر  رفتار شهروند سازمانی مبتنی بر بعد آداب اجتماعی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

6.تعیین میزان میانجی گری تسهیم دانش در خصوص تاثیر  عوامل پنج گانه رفتارشهروند سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات واحدهای سازمانی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش( موردمطالعه بانکهای دولتی  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir