دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات تحقیق

در این تحقیق یک فرض اصلی خواهیم داشت که در قالب فرضیات فرعی مطرح می شود.

فرضیه اصلی : توانمند سازی سازمانی در کارکنان  بیمه ایران با حکمرانی خوب ارتباط معنی داری دارد.

فرضیه های فرعی:

  • احساس موثر بودن کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس شایستگی کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.
  • احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران رابطه معنی داری با حکمرانی خوب سازمانی دارد.

 

1-9 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق بررسی رابطه بین توانمندسازی سازمانی و حکمرانی خوب می باشد. که شامل عناوین توانمندسازی، سطوح آن، فرایند و استراتژی ها و عوامل موثر بر توانمند سازی، مزایا و دام های توانمندسازی، حکمرانی، شاخص ها و ویژگی های حکمرانی خوب، معماری حکمرانی خوب و… است.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 93- 92 می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بیمه ایران استان تهران می باشد.

 

1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

توانمند سازی[1]: توانمندسازي نيروي انساني مفهومي روان شناختي است كه به حالات، احساسات و باور افراد به شغل و سازمان مربوط مي شود و به عنوان فرايند افزايش انگيزش دروني تعريف شده است كه داراي پنج بعد احساس شايستگي(خودكارآمدي)، احساس خودمختاري(داشتن حق انتخاب)، احساس موثر بودن (اثرگذاري)، احساس معني داربودن(ارزشمندي) و احساس اعتماد (امنيت) مي­باشد. پرورش پنج بعد ذكر شده، نتايج و منافع بسيار زيادي دارد. (عبدالهی و نوه ابراهیم ،1385،34).

حکمرانی خوب[2]: حکمرانی خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط­مشی­های عمومی در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان­های جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونه­ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود(لاک وود[3]، 2010، 759).

 

 بیمه ایران[4]: شرکت سهامی بیمه ایران رسماً‌ در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۱۴ش گشایش یافت و پس از نطق داور (وزیر مالیه)، اولین بیمه‌نامه آتش‌سوزی به‌نام مشارالیه و برای ساختمان مسکونی‌اش صادر شد. پس از افتتاح رسمی، فعالیت‌های کاری و عمومی شرکت از تاریخ پانزدهم آبان‌ماه سال ۱۳۱۴ هجری شمسی آغاز شد. رشته دیگری که در‌‌ همان سال ۱۳۱۴ش فعالیت بیمه‌ای آن آغاز شد، بیمه باربری بود و اولین بیمه‌نامه در این رشته در ۴ آذر ۱۳۱۴ش صادر شد.

[1] Empowerment

[2] Good Governance

[3] Lockwood

[4] Iran Insurance

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

مهم­ترین اهدافی که از انجام این تحقیق پی گیری می شود می­تواند به قرار زیر باشد:

  • بررسی و تبیین رابطه توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس موثر بودن در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه شایستگی در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس داشتن حق انتخاب در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.
  • بررسی و تبیین رابطه احساس معنادار بودن شغل در کارکنان بیمه ایران با حکمرانی خوب سازمانی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه ایران مطالعه موردی بیمه ایران استان تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir