دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف فرعی:

-بررسی سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

  • بهروران تحقیق

با توجه به اهداف پژوهش حاضر بهره وران این پژوهش به قرار زیر می باشند:

– کلیه سازمان های خدماتی ، تولیدی و بازرگانی ائم از دولتی و بازرگانی.

– مشاوران، مدیران و کلیه گروه های ذی نفع که به در راستای تعالی سازمان خود در تلاشند.

– دانشجویان، پژوهشگران و کلیه سازمان هایی که اهداف آموزشی را در مدیریت دنبال می کنند.

 

 

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سرمایه های فکری و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

بین سرمایه های انسانی و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سرمایه های ساختاری و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

بین سرمایه های ارتباطی و عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6-روش تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات روش توصیفی از شاخه همبستگی  می باشد. چرا که در این تحقیق محقق در پی بررسی رابطه دو متغیر سرمایه های فکری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان می باشد.و از آنجا که نتایج این تحقیق می تواند به ارائه راهکارهایی درجهت بهبود وضعیت عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بیانجامد پژوهش از نوع هدف کاربردی است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

– تحلیل وضعیت سرمایه فکری در نمونه مورد مطالعه.

– تحلیل وضعیت مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

–  بررسی ارتباط سرمایه های فکری و مدیریت ارتباط با مشتریان در نمونه مورد مطالعه.

ب) اهداف فرعی:

-بررسی سرمایه انسانی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ساختاری ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

– بررسی سرمایه ارتباطی ورابطه آن با مدیریت ارتباط با مشتری .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir