دانلود پایان نامه بررسی ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

 پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف تحقیق

در شروع تحقیق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،باید هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و یا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضایت نسبت به نتیجه کار تحقیق بدست نیاید.

این تحقیق برای دست یابی به اهداف زیر است :

اهداف کلی :  بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

اهداف تحقیق :

1- تعدیل رابطه بین جذابیت مرکز و فعالیت های اجرایی از طریق تأثیر کیفیت متصور از خرید بر آن دو.

2- تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابیت مرکز خرید.

3- تعدیل رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مرکز خرید از طریق حمایت متصور مرکز خرید در خصوص محیط و جامعه محلی .

4- تأثیر متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی متغییرهای آمیخته بازاریابی و تأثیر متغییرهای آمیخته بازاریابی بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید.

5- تعدیل رابطه بین فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت  مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگیری نتایج این تحقیق در مراکز خرید (مرکز خرید هایپراستار)

1-6چارچوب نظری تحقیق

مسئولیت اجتماعی سازمان (CSR) موضوع حساسیت برانگیزی بوده و عامل اصلی بقای هر سازمانی می باشد.سازمان های سرآمد به عنوان سازمان هایی پاسخگو برای شفافیت و پاسخ گویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید به تعهداتشان پایبند بوده تا هم سازمان از رویکرد اخلاقی تر ومنسجم تر خود نفع ببرد و هم جامعه و ذینفعان برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان    داشته باشند.(مهردوست ،1388،18)

بر اساس تحقیق نظریه پردازان مدیریت ، سهام داران ارزش های اخلاقی را به اقدامات سازمانی نسبت  می دهند.در حقیقت شرکت ها ارزش های اخلاقی را در تبادل با سهامداران خود قلمداد
می کنند.در این رابطه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت اعتبار مثبتی را تولید  میکند و در نتیجه سرمایه اخلاقی مثبت پدید می آید. (Godfery,2005,783).برای ایجاد این دیدگاه شرکت ها باید از اقدامات مسئولیت اجتماعی به عنوان روشی برای تولید سرمایه اخلاقی مثبت بین حوزه های داخلی و خارجی استفاده کنند که خود فرایند تولید سرمایه اخلاقی از طریق روش های اعتماد محور پدید می آید.وقتی اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت در جهت کمک به دیگران باشد ،  سازمان ها سهامدارانشان را متقاعد کرده که آنها هم در ارزش های اخلاقی سهیم هستند.بر اساس گفته فوکویاما  اعتماد وقتی پدید می آید که جامعه از یک مجموعه ارزش های اخلاقی سود ببرد و سهیم باشد به طوری که انتظارات مفیدی را از رفتار درست پدید آورد.پایه و اصل این تحقیق بررسی مسئولیت اجتماعی مراکز خرید در رابطه با گروه سهامدار مصرف کننده است .

نگرش مصرف کنندگان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مثبت است. ثابت شده است که 78% از مصرف کنندگان امریکایی محصولات مرتبط با یک علتی را خریداری می کنند که به آن توجه داشته و بسیاری از آنها برای چنین محصولاتی حاضرند مبلغ اضافی پرداخت کنند.

,402)2Raynold,200) . اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند تصویر ذهنی و نتایج اقتصادی را بهبود ببخشد .

چارچوب نظری این مقاله متمرکز بر تاثیر ابتکارات و اقدامات مسئولیت اجتماعی مراکز خرید بر نحوه درک جذابیت مرکز به عنوان یک مقصد خرید از جانب مصرف کننده می باشد . تمرکز ویژه بر مراکز خرید شهری است .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در شروع تحقیق قبل از انجام هرگونه مطالعه و برآورد ،باید هدف از مسأله برای پژوهش انتخاب شده روشن شود . نداشتن هدف و یا مبهم بودن جوانب موضوع پژوهش موجب می شود که در خاتمه رضایت نسبت به نتیجه کار تحقیق بدست نیاید.

این تحقیق برای دست یابی به اهداف زیر است :

اهداف کلی :  بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید

اهداف تحقیق :

1- تعدیل رابطه بین جذابیت مرکز و فعالیت های اجرایی از طریق تأثیر کیفیت متصور از خرید بر آن دو.

2- تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت (به لحاظ حمایت از محیط و جامعه محلی) بر ادراک مصرف کننده در خصوص جذابیت مرکز خرید.

3- تعدیل رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و مرکز خرید از طریق حمایت متصور مرکز خرید در خصوص محیط و جامعه محلی .

4- تأثیر متصور از مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی متغییرهای آمیخته بازاریابی و تأثیر متغییرهای آمیخته بازاریابی بر ادراک مصرف کننده از جذابیت مرکز خرید.

5- تعدیل رابطه بین فعالیت های محلی مسئولیت اجتماعی شرکت و جذابیت  مرکز از طریق عملکرد متصور از مسئولیت اجتماعی

هدف کاربردی :بکارگیری نتایج این تحقیق در مراکز خرید (مرکز خرید هایپراستار)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و  ارزیابی های خرید  با فرمت ورد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.