دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:میزان شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ويژگي هاي اصلي اين مدل به شرح زير است.

1- علت نكول بدهكار در اين مدل موضوعيت ندارد نكول يك رويداد تصادفي است كه به وسيله احتمال نكول توصيف مي شود.

2- احتمال نكول بدهكار يك عدد ثابت نيست بلكه يك كميت متغير و تصادفي است كه به وسيله يك يا چند عامل ريسك(سيستماتيك) ايجاد شده و معمولاً فرض مي­شود داراي توزيع گاما است.

3- بين عوامل ريسک سيستماتيك و احتمال نكول رابطه خطي وجود دارد.

4- نكول بدهكاران، مستقل از هم است.

5- همبستگي بين بدهكاران آشكار نيست بلكه تنها به طور ضمني به خاطر عوامل ریسکمشتركي كه به وجود آورنده احتمال نكول هستند ايجاد مي­شود.

6- توزيع احتمال زيان، از توابع مولد احتمال استخراج مي­شود و اگر زيانها مقادير گسسته را اختيار كنند مي توان از اين توابع استفاده كرد.

7- براي به دست آوردن توزيع احتمال زيان براي پرتفوي، از يك تخمين براي توابع مولد احتمال استفاده مي شود كه معمولاً مطابق تخمين پوآسون براي زيان يك بدهكار است (اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،1386).

مدل ریسک اعتباری را مدل بيمه اي نيز مي نامند زيرا مفاهيم اصلي آن از ادبيات بيمه (بويژه بيمه آتش سوزي) گرفته شده است كه در آن زيان محتمل شده به وسيله يك بيمه گر دو چيز را منعكس مي كند:

  • احتمال سوختن خانه(چيزي كه بيمه گر آن را فراواني حادثه مي نامد).
  • ارزش خانه از بين رفته بر اثر آتش سوزي(چيزي كه بيمه گر آن را شدت زيان مي نامد).

درواقع، مي توان اين مفاهيم را براي وامها به كار برد زيرا توزيع احتمال زيان در يك پرتفوي وام، تركيب فراواني نكول وام ها و شدت آنها را نشان مي دهد و در موارد زير مورد استفاده قرار
مي گيرد.

  • در پرتفوي بيمه و تكنيك هاي تحليلي مورد استفاده در آن.
  • محاسبه سرمايه اقتصادي جهت پوشش ریسکاعتباري.
  • در روش شناسي مدل سازي ریسکاعتباري براي انجام پيش بيني هاي لازم و ابزارها.
  • تعيين تنوع و تمركز پرتفوي(فلاح شمس، و همکاران،1387 ،147)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ریسکاعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.

اين سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir