پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی های اصلی این مدل به شرح زیر است.

1- علت نکول بدهکار در این مدل موضوعیت ندارد نکول یک رویداد تصادفی است که به وسیله احتمال نکول توصیف می شود.

2- احتمال نکول بدهکار یک عدد ثابت نیست بلکه یک کمیت متغیر و تصادفی است که به وسیله یک یا چند عامل ریسک(سیستماتیک) ایجاد شده و معمولاً فرض می­شود دارای توزیع گاما است.

3- بین عوامل ریسک سیستماتیک و احتمال نکول رابطه خطی وجود دارد.

4- نکول بدهکاران، مستقل از هم است.

5- همبستگی بین بدهکاران آشکار نیست بلکه تنها به طور ضمنی به خاطر عوامل ریسکمشترکی که به وجود آورنده احتمال نکول هستند ایجاد می­شود.

6- توزیع احتمال زیان، از توابع مولد احتمال استخراج می­شود و اگر زیانها مقادیر گسسته را اختیار کنند می توان از این توابع استفاده کرد.

7- برای به دست آوردن توزیع احتمال زیان برای پرتفوی، از یک تخمین برای توابع مولد احتمال استفاده می شود که معمولاً مطابق تخمین پوآسون برای زیان یک بدهکار است (اصغری،خوانساری، سیاهکارزاده، سایت مرجع دانش( سیویلیکا)، دانشگاه امام صادق،1386).

مدل ریسک اعتباری را مدل بیمه ای نیز می نامند زیرا مفاهیم اصلی آن از ادبیات بیمه (بویژه بیمه آتش سوزی) گرفته شده است که در آن زیان محتمل شده به وسیله یک بیمه گر دو چیز را منعکس می کند:

  • احتمال سوختن خانه(چیزی که بیمه گر آن را فراوانی حادثه می نامد).
  • ارزش خانه از بین رفته بر اثر آتش سوزی(چیزی که بیمه گر آن را شدت زیان می نامد).

درواقع، می توان این مفاهیم را برای وامها به کار برد زیرا توزیع احتمال زیان در یک پرتفوی وام، ترکیب فراوانی نکول وام ها و شدت آنها را نشان می دهد و در موارد زیر مورد استفاده قرار
می گیرد.

  • در پرتفوی بیمه و تکنیک های تحلیلی مورد استفاده در آن.
  • محاسبه سرمایه اقتصادی جهت پوشش ریسکاعتباری.
  • در روش شناسی مدل سازی ریسکاعتباری برای انجام پیش بینی های لازم و ابزارها.
  • تعیین تنوع و تمرکز پرتفوی(فلاح شمس، و همکاران،1387 ،147)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسکاعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسکاعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.

این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسکاعتباری و دایرۀ اعتبارات بانک را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.