دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسي ارشد:سنجش وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

سیستم اطلاعات مدیریت

سیستم اطلاعات مدیریت یک منبع اطلاعات گسترده در سطح سازمان است که اطلاعات گذشته،حال و آینده عملیات داخل موسسه و محیط خارجی آن را جمع آوری نموده و به منظور کمک به مدیران در امر تصمیم گیری،اطلاعات مدیریت یک سیستم حمایت کننده از مدیران در حل مسائل سازمانی بوده و در کلیه سطوح سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد.(رودبارانی،1385)(11)سیستم اطلاعاتی مدیریت MIS به منظور ارائه گزارش های مورد نیاز از سیستم های فرعی به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات بهره مند می گردد(،سعیدی و همکاران،1389)(14)

 

2-1-7- سیستم اطلاعات بهداشتی

سیستم اطلاعاتی که به طور ویژه برای کمک به مدیریت و برنامه ریزی برنامه های بهداشتی، در مقابل وظیفه ارائه مراقبت بهداشتی طراحی می شود.(مدهوشی،1387)(17)

 

2-1-8- نظام مراقبت

مراقبت با چند معنی به کار می رود:

نخست مراقبت به معنای موشکافی و دقت مداوم در عوامل تعیین کننده بروز و انتشار بیماری ها و سایر شرایط ناخوشی،می باشد.بنظر می رسد مراقبت در برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماری ها اساسی و شامل گرد آوری،تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات است.

تعریف مراقبت از دیدگاه برنامه های مبارزه با بیماری ها:

مراقبت عبارت از جمع آوری داده ها،تجزیه و تحلیل و تفسیر و انتشار اطلاعات مربوط به یک رویداد بهداشتی انتخاب شده می باشد.مدیران بهداشتی می توانند از این اطلاعات برای طراحی،اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی استفاده نمایند.

مرکز کنترل بیم

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد؟

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir