پایان نامه کارشناسی ارشد:ارائه ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت وهدف از آن این است که در مسیر یافتن حقیقت به افراد کمک کند .به عبارت دیگر، پژوهش را می توان کوشش هایی سازمان یاقته تلقی کرد که محقق را در روشن سازی حقیقت یک موضوع یاری می کند. به طور کلی هر پژوهش در ابتدا در پی طرح مشکل یا مساله ای طرح می شود. مشکل و مساله ای که  سؤالاتی را در ذهن بر انگیخته و فرضیه هایی را بوجود می آورد. بدین ترتیب پژوهشگر در پی آن بر می آید که با جمع آوری اطلاعات و تجریه و تحلیل آن به تأیید یا رد فرضیه های مطروح شده بپردازد .

در این فصل ابتدا توضیحاتی در مورد روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه مناسب و روش نمونه گیری داده شده است و در ادامه نیز ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، نحوه جمع‌آوری داده‌ها و روشهای آماری مورد استفاده توضیح داده شده است.

3-1- روش تحقیق

پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی[1] است. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندی ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (حافظ‌‌نیا، 1388). هدف از تحقیقات کاربردی، چاره‌اندیشی برای حل مسایل و مشکلات اجرایی است. نتایج تحقیقات کاربردی، بایستی قابل اجرا باشد .

از سویی دیگر، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (رابطی از نوع همبستگی) است. در این تحقیقات، پژوهشگر ماهیت مسأله تحقیق را توصیف می کند . هدف پژوهشگر از انجام تحقیق توصیفی، توصیف عینی و واقعی خصوصیات یک موضوع و یا پدیده است .این پژوهش، از آنجا که به تشریح و توصیف عینی، عوامل موثر بر اثربخشی دانش سازمانی می پردازد، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی (غیر آزمایشی) است. در این تحقیق روابط بین ابعاد و مؤلفه های الگوی مفهومی مطالعه می شود. لذا می توان آن را از نوع همبستگی به حساب آورد. تحقیق حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه‌ای و میدانی (پیمایشی یا زمینه یاب) است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه‌ تحقیق، مطالعات کتابخانه‌ای (فیش برداری) صورت گرفت و در مرحله میدانی، به قصد جمع‌آوری داده‌های موردنیاز، پرسشنامه تنظیم و اجرا گردید. سؤالات پژوهش، از نوع توصیفی است. فرضیه‌ های پژوهش، رابطی از نوع وصفی است و وضعیت موجود را بررسی می‌کند. به شکل 3-1- توجه کنید.

Applied  1-

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر عوامل ساختاری بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.