پايان نامه کارشناسي ارشد:ارائه ظرفیت برنامه ریزي بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش فرايندي است كه از طريق آن مي توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت وهدف از آن اين است كه در مسير يافتن حقيقت به افراد كمك كند .به عبارت ديگر، پژوهش را مي توان كوشش هايي سازمان ياقته تلقي كرد كه محقق را در روشن سازي حقيقت يك موضوع ياري مي كند. به طور كلي هر پژوهش در ابتدا در پي طرح مشكل يا مساله اي طرح مي شود. مشكل و مساله اي كه  سؤالاتي را در ذهن بر انگيخته و فرضيه هايي را بوجود مي آورد. بدين ترتيب پژوهشگر در پي آن بر مي آيد كه با جمع آوري اطلاعات و تجريه و تحليل آن به تأييد يا رد فرضيه هاي مطروح شده بپردازد .

در اين فصل ابتدا توضيحاتي در مورد روش تحقيق، جامعه آماري، تعيين حجم نمونه مناسب و روش نمونه گيري داده شده است و در ادامه نيز ابزار اندازه‌گيري، اعتبار و روايي پرسشنامه، نحوه جمع‌آوري داده‌ها و روشهاي آماري مورد استفاده توضيح داده شده است.

3-1- روش تحقيق

پژوهش حاضر، براساس هدف كاربردي[1] است. اين تحقيقات با استفاده از زمينه و بستر شناختي و معلوماتي كه توسط تحقيقات بنيادي فرآهم شده براي رفع نيازمندي ‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد (حافظ‌‌نيا، 1388). هدف از تحقيقات كاربردي، چاره‌انديشي براي حل مسايل و مشكلات اجرايي است. نتايج تحقيقات كاربردي، بايستي قابل اجرا باشد .

از سويي ديگر، از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي (رابطي از نوع همبستگي) است. در اين تحقيقات، پژوهشگر ماهيت مسأله تحقيق را توصيف مي كند . هدف پژوهشگر از انجام تحقيق توصيفي، توصيف عيني و واقعي خصوصيات يك موضوع و يا پديده است .اين پژوهش، از آنجا که به تشريح و توصيف عيني، عوامل موثر بر اثربخشي دانش سازماني مي پردازد، از نظر ماهيت و روش تحقيق، توصيفي (غير آزمايشي) است. در اين تحقيق روابط بين ابعاد و مؤلفه هاي الگوي مفهومي مطالعه مي شود. لذا مي توان آن را از نوع همبستگي به حساب آورد. تحقيق حاضر از نظر مكاني، داراي خصوصيات كتابخانه‌اي و ميداني (پيمايشي يا زمينه ياب) است. به منظور بررسي ادبيات موضوعي و پيشينه‌ تحقيق، مطالعات كتابخانه‌اي (فيش برداري) صورت گرفت و در مرحله ميداني، به قصد جمع‌آوري داده‌هاي موردنياز، پرسشنامه تنظيم و اجرا گرديد. سؤالات پژوهش، از نوع توصيفي است. فرضيه‌ هاي پژوهش، رابطي از نوع وصفي است و وضعيت موجود را بررسي مي‌كند. به شکل 3-1- توجه کنيد.

Applied  1-

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي .

تبیین تاثیر عوامل ساختاري بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزي بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد

Author: