دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مخارج سرمایه ای

مخارج سرمایه ای، مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می انجامد و برای شرکت سود آوری آتی دارند (مجتهد زاده و احمدی، 1388).

مخارج سرمایه ای برابر است با وجهی که صرف خرید داراییهای ثابت می شود منهای وجهی که از  فروش داراییهای ثابت بدست می آید.

 

سن شرکت

در این پژوهش، سالهایی که از زمان تأسیس شرکت می­گذرد به عنوان سن شرکت در نظر گرفته می­شود.

رشد فروش

رشد فروش شرکت حاکی ازگسترش فعالیت های شرکت ازنظر فروش می باشد که به صورت درصد تغییرات درفروش ها نسبت به فروش های سال قبل می باشد .

 

9-1) مدل تحقیق

در شرکت های مالی، تئوری سلسله مراتبی نشان دهنده هزینه های افزایش تامین مالی از طریق اطلاعات نامتقارن می باشد. تامین مالی از طریق سه منبع وجوه داخلی، بدهی ها و حقوق صاحبان جدید(انتشار سهام) تامین می شود. شرکت ها منابع مالی خود را اولویت بندی می کنند. به صورتی که در ابتدا تمایل دارند به تامین مالی داخلی بپردازند؛ در اولویت دوم تامین مالی از طریق بدهی و در آخر انتشار سهام. بنابراین تامین مالی داخلی تا زمانی که منابع مالی به حداقل رسیده باشد صورت می گیرد. سپس بدهی ها مطرح می شودو زمانی که حساسیت زیادی نسبت به این مسئله وجود نداشته باشد، حقوق صاحبان سهام مطرح می شود. در واقع این تئوری اشاره می کند که کسب و کارها از یک ساختار سلسله مراتبی تامین مالی استفاده می کنند. به این صورت که زمانی که منابع داخلی در دسترس باشد از این منابع استفاده شده و در غیر این صورت استفاده از بدهی و در نهایت انتشار سهام استفاده می شود. تئوری سلسله مراتبی توسط مایر و مجلوف(1984) ارائه گردید. آنان بیان کردند که انتشار سهام کمترین میزان ترجیح را برای افزایش سرمایه داشته است.( مجلوف ، 1984). بنابراین با توجه به ارتباطی که بین کسری مالی و نحوه تآمین مالی توسط شرکتها بر اساس تئوری سلسله مراتبی وجود دارد مدل تحقیق در زیر آورده شده است.

در این پژوهش کسری مالی (ساختار سرمایه) به عنوان متغیر مستقل، سود انباشته و خالص بدهیها و سهام منتشر شده به عنوان متغیر وابسته و متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی انتخاب شده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

اهداف فرعی:

  1. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر خالص بدهیها در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
  2. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر سهام منتشر شده در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
  3. تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با متغیر سود انباشته در شرکتهای مرحله رشد ، بلوغ ، افول و مقایسه میزان شدت این رابطه در هر سه مرحله.
  4. 5-1) سؤال اصلی تحقیق :

آیا بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي  تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir