دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:ارائه وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی

فعالیت طراحی فرایندهای سیستم اطلاعاتی بر روی منابع نرم افزاری تمرکز می کند.به طوری که برنامه ها و رویه های به وسیله سیستم اطلاعاتی پیشنهادی (مطلوب) مورد نیاز واقع می شوند.همچنین طراحان بر روی توسعه مشخصات جزیی نرم افزار تمرکز می کنند که باید به وسیله برنامه ریزی بر روی مشتری خریداری یا توسعه یابند.رابط کاربر،مشخصات طراحی داده و نیازمندی عملیاتی در این مرحله توسعه داده می شوند.(لادون[1]،2001)(26)

 

2-3-1-  تعریف فرایند

فرایند به مجموعه مراحل به هم پیوسته کار گفته می شود.(نانسی[2]،1999)(27) به عبارت دیگر فرایند ها اقدامات،عملیات یا رفتارهایی هستند که برای تغییر شکل چیزی اجرا می گردند.برای مثال،از طریق ایجاد تغییر در ظاهر،خواص شیمایی،مکان،موقعیت آن از دیدگاه نرم افزاری فرایندها فعالیت هایی هستند که در نهایت به برنامه های کامپیوتری ختم می شوند.شکل 2 نمایش یک فرایند را بر اساس استاندارد انگلیسی آن نشان می دهد.(آلتر[3]،2000)(28)

 

شکل شماره 2: نمایش استاندارد انگلیسی یک فرایند

 

2-3-2- فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی

مجموعه فعالیت هایی هستند که یک یا چند نوع ورودی را به کارگرفته،تعبیر و تفسیر نموده و خروجی را ایجاد می کنند که برای مشتریان ارزشمند و خواستنی است.برای مثال پذیرش درخواست برای وام،پردازش و تصویب یا رد آن نمونه ای از فرایند های کسب و کار یک بانک می باشند.

 

[1] Laudon

[2] Nancy

[3] Alter

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد؟

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir