دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره نقش مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام

قسمتی از متن پایان نامه :

فطریات انسان

آیت­الله شاه­آبادی در جای جای کتاب انسان و فطرت و شذره ­ششم از کتاب شذرات­المعارف به انواع فطریاتی که انسان به لطف الهی از آنها برخوردار است و با تامل آنها را می‌یابد، اشاره کرده‌اند و با استفاده از این فطریات بسیاری از معارف از اصول دین (مبدا و معاد و نبوت و امامت و عدل) و فروع دین را تبیین نموده اند.

فطرت عالمه، فطرت عاشقه، فطرت آسایش دوستی(حب راحت)، فطرت آزادی خواه(حب حریت) از جمله این فطریات هستند که با استفاده از آنها همانطور که اشاره شد اثبات نمودند که حقیقت وجود انسان غیر از بدن طبیعی اوست.

فطرت عشق به نیک نامی، فطرت افتقاریت، فطرت انقیاد و فطرت امید، فطرت خوف، فطرت دوست نداشتن نقص، فطرت عشق به کمال، از جمله دیگر فطریاتی هستند که ایشان بر اساس خطاناپذیری فطرت و قاعده تضایف مورد استدلال قرار داده­اند (میرانی،1390، ص21).

قاعده تضایف برگرفته از منطق صوری است. به این معنی که بین بعضی اوصاف تلازم مفهومی و تلازم وجودی برقرار بود، همچنان که در عالم ذهن تصور یکی از آنها بدون دیگری محال است، در خارج نیز وجود یکی بدون دیگری محال است. به چنین اوصافی در منطق متضایفین گویند.از نظر آیت­الله شاه­آبادی بین مفاهیم عاشق و معشوق، خائف و مخوف منه، راجی و مرجو منه رابطه تضایفی وجود دارد و در عالم خارج اگر یکی مثل عاشق بالفعل وجود داشته باشد به معشوق بالفعل نیز می‌توان حکم کرد (میرانی،1390، ص21).

 

2.6.2. فطرت از منظر آیت الله جوادی آملی

فطرتی که در قرآن مطرح است غیر از فطریات و امور فطری است که در منطق و فلسفه از آن بحث می­شود. و نیز «فطرت» که سرشتی ویژه و آفرینشی خاص است، غیر از طبیعت است که در همه موجودات جامد یا نامی وبدون روح حیوانی یافت می­شود، و غیر از غریزه است که در حیوانات و در انسان در بعد حیوانیش موجود است. این ویژگی فطرت از آن جهت است که با بینش شهودی نسبت به هستی محض و کمال نامحدود همراه است و با کشش و گرایش حضوری نسبت به مدبری، که جهل و عجز و بخل را به حریم کبریایی او راه نیست، آمیخته و هماهنگ است. فطرت انسانی مطلق بینی علمی و مطلق خواهی عملی است (جوادی آملی، 1384، ص24-25).

«فطرت» که همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آگاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به حضرت اوست، نحوه خاصی از آفرینش است که حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق شده است (جوادی آملی، 1384، ص25).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی و اساسی که در این رابطه برای پژوهش مطرح می‌باشد این است که:

  1. مولفه های فطری مشتری­مداری از دیدگاه اسلام کدامند و چه رابطه‌ای با هم دارند؟

سولات فرعی:

  1. مولفه های فطریات ادراکی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیستند؟
  2. مولفه های فطریات احساسی مشتری­مداری از دیدگاه اسلام چیست؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي الگوی مؤلفه‌های فطری مشتری ‌مداری از دیدگاه اسلام  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir