دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره نقش فرهنگ سازي برنامه ريزي عملياتي در سطح دانشگاه امام صادق

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

مزيت ها و معايب بودجه ريزي افزايشي

براي اجرا موفقيت آميز بودجه ريزي افزايشي مهارت هاي برنامه اي يا مديريتي چنداني براي يک اداره لازم نيست. در واقع مزيت اصلي اين شيوه نيز همين است. به عنوان مثال براي اين که بودجه خريد خودکار براي يک داره را تنظيم کنيد نيازي ندارد بدانيد که از خودکار چه استفاده اي مي شود.

اگر در سال گذشته از 100 خودکار استفاده کرده ايد و حجم کاري شما تغيير چنداني نکرده است ، ميتوانيد فرض کنيد که در بودجه سال آينده با احتساب تورم ، به چه ميزان پول براي خريد 100 خودکار نياز داريد . اين  مثال نقاط قوت و ضعف بودجه ريزي افزايشي را نشان مي دهد. از يک سو، مي توانيد فرض کنيد که آنچه انجام مي داده ايد احتمالا در سال آينده نيز با تغييراتي جزئي تکرار مي شود آنگاه مي توانيد وقت و انرژي محدود خود را بر تحليل و برنامه ريزي اين تغييرات جزئي متمرکز کنيد. اين کار پيچيدگي را کاهش و اجازه مي دهد که بدون صرف ساعت وقتها براي تحليل و بررسي صدها برگ اطلاعات برنامه ريزي و صرف ساعتها جلسه با کارشناسان براي بازنگري درهر چيزي که انجام مي شود بتوان بودجه را تدوين کرد.

علاوه بر کارايي در زمينه تدوين بودجه، بودجه ريزي افزايشي تعارض را نيز کاهش مي دهد. البته در مواقعي اين شيوه باعث جلوگيري از ظهور تعارضات خفته مي شود. هر گاه از مديران و کارمندان بخواهند که آنچه را هم اکنون اجرا مي شود بازنگري کنند معمولاً موضع تدافعي اتخاذ مي کنند. هنگامي که اين بازنگري مبناي اولويت بندي براي تامين منابع مالي نيز باشد تعارضات درون سازماني و برون سازماني افزايش مي يابند. در بودجه ريزي افزايشي يا خطي وقتي درخواست ها از منابع موجود بيشتر باشد با کاهش بودجه بخش هاي مختلف مي توان بودجه متوازن را تنظيم کرد. با تغيير مسير از بررسي برنامه ها به سوي منبع يابي و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعاليت ها تعادل نسبي در بودجه برقرار مي شود و اين تعادل نسبي تاثير کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقي مي گذارند و بدين ترتيب تعارض در فرآيند بودجه ريزي نيز کاهش مي يابد. در اين شيوه در مقايسه با شيوه بودجه ريزي برنامه اي براي تقسيم و کاهش منابع راههاي متعددي وجود دارد.( پناهي ،1386: 39)

مزيت هاي فوق در بودجه ريزي افزايشي آن روي سکه نقاط ضعف اصلي آن هستند. چون بودجه ريزي خطي مي تواند بدون ارتباط با اهداف يا نتايج هزينه ها انجام شود. مسائلي همچون اثر بخشي، کارايي و اولويت هاي آينده به فراموشي سپرده مي شود. اگر چه بودجه ريزي افزايشي مانعي براي بررسي اين مسائل ايجاد نم يکند ولي به خودي خود آن را الزامي نيز نمي سازد.

در واقع براي توجيه درخواست هاي افزايش هزينه ها، در بودجه ريزي افزايشي معمولاً از طيف گسترده اي از اطلاعات از قبيل حجم کاري، شاخص هاي فعاليت و غيره استفاده مي شود. ولي گنجاندن چنين اطلاعاتي در بودجه ريزي افزايش الزاماً نظام مند نيست و معمولاً با اهداف بالاتر اين شاخص ها نيز ارتباطي برقرار   نمي شود.

به طور کلي، از زمان پيدايش بودجه ريزي افزايشي دراوايل سده بيستم، تلاش هاي مکرري براي تکميل شيوه هاي بودجه ريزي به کار رفت. چرا که بودجه ريزي افزايشي اطلاعات چنداني براي پاسخ گويي به پرسش هاي زير ارايه نمي دهد:

  • به ازاي خرج هر واحد درآمد، چه چيزي را به دست مي آوريم.
  • در زمينه هزينه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستيم و اين هزينه ها تا چه حد اثر بخش هستند.
  • آيا اصلاً بايد اين فعاليت ها را انجام دهيم يا اين که بايد منابع درآمدي را به فعاليت هاي ديگري اختصاص دهيم.(پناهي،1386: 41)

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات تحقيق

سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟

2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir