دسته‌بندی نشده

پايان نامه تعیین ارائه معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکرد کیفیت فراگیر[1]

در این رویکرد برای طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی رعایت معیارهای کیفیت زیر ضروری است که عبارتند از :

1- مربوط بودن [2]:آیا اصلا فرایندی برای تولید محصولات(خروجی ها) توسط سیستم اطلاعاتی کیفیت[3] لازم است؟

2- کامل بودن [4]:آیا فرایند همه آنچه را که باید انجام دهد،انجام می دهد؟

3- صحیح بودن [5]:آیا فرایند با سطح اشتباهات حداقل کار می کند؟

4- ایمن بودن [6]: آیا فرایند تنها توسط پرسنل تحت فرمان فعال می شود؟آیا رمزهای عبور لازم بر روی آن قرار گرفته اند؟چه کسانی باید به آن دسترسی داشته باشند؟

5- بهنگام بودن [7]: آیا دوره زمانی فرایند منطبق با استانداردها و انتظارات می باشد؟

6- اقتصادی بودن[8]: اگر تمام کارهای دیگر متوازن باشند،آیا طراحی فرایند به طور ارزان امکان پذیر است؟

7- کارا بودن [9]: آیا تمام نسبت ها مثلا نسبت صحیح بودن عملکرد فرایند به هزینه انجام شده برای آن به حداکثر خود رسیده اند؟

8- پایا بودن (قابلیت اطمینان):آیا واریانس ها برای بررسی و ارزیابی عملکرد فرایند به حداقل رسیده اند؟

9- کاربردی بودن[10](قابلیت بکارگیری):  آیا یادگیری و درک فرایند آسان است؟

 

ب- رویکرد ساخت یافته [11]

اصول طراحی ساخت یافته نمودارهای جریان داده را به کار می گیرد و مستلزم تغییر شکل از نمودارهای جریان داده فیزیکی[12]  به نمودارهای جریان داده منطقی [13]از طریق حذف تمام فرایندهای فیزیکی از ملاحظات است.توالی ساخت یافته برای تبدیل سیستم جاری(موجود) به مشخصات سیستم پیشنهادی (مطلوب) به ترتیب زیر است:

1- یک نمودار سلسله مراتبی از جاری به یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده فیزیکی از سیستم جاری  تبدیل و ترجمه می شود.

2- این مجموعه از نمودارهای جریان داده فیزیکی تحت تاثیر فرآیندهای فیزیکی و ملاحظات قدیمی پیاده سازی قرار گرفته و در نتیجه یک مجموعه هم سطح از نمودارهای جریان داده منطقی برای سیستم جاری ایجاد می شود.

[1] Total Quality Approuch

[2] Relevancy

[3] Quality information systems) QIS(

[4] Completeness

[5] Correctness

[6] Security

[7] timeliness

[8] Economy

[9] Efficiency

[10] Useability

[11] Struchrred Approuch

[12] Physical Data Flow Diagram

[13] Logical Data low Diagram

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد؟

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir