دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

قسمتی از متن پایان نامه :

1 مفاهیم

در حوزه طراحی معماری سیستم های اطلاعات مدیریت مفاهیم متعددی آورده شده است.در ذیل مفاهیم اولیه طراحی معماری سیستم های اطلاعات مدیریت را مرور می کنیم.

 

2-1-1- داده[1]

عبارت است از بوده ،واقعیت یا هست معلوم که می توان هست دیگری را از آن استنباط کرد و یا به عبارت دیگر نمایش بوده ها،پدیده ها،مفاهیم یا شناخته ها به طرزی صوری و مناسب برای برقراری ارتباط،تفسیر یا پردازش توسط انسان یا هر امکان خودکار گویند.(روحانی رانکوهی،1386) (16)

و در تعریف دیگر،حقایق خام و مجردی هستند که معاملات را توصیف می کنند،این حقایق دارای مفهوم خاصی نبوده و به خودی خود مفید نمی باشند.(مدهوشی،1387)(17)

 

2-1-2- اطلاعات [2]

اطلاعات ،داده هایی هستند که در بستر خاص دارای مفهوم و معنا می شوند و مفهومی را انتقال می دهند که در شرایط خاصی برای فرد دارای ارزش است.داده و اطلاعات مفاهیمی نسبی هستند و بستگی به کاربرد و شرایط زمانی و مکانی می توانند تغییر ماهیت دهند.به این معنی که داده می تواند برای گروهی از کاربران نقش داده و برای گروه دیگر اطلاعات تلقی شود و بالعکس.رابطه داده،اطلاعات و دانش را می توان در شکل 1 مشاهده کرد.

[1] Data

[2] Information

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1- وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است و چه بخش هایی به چه صورت در این راستا درگیر هستند؟

2- نیازهای اطلاعاتی ،فرآیند های کاری و اطلاعاتی ،منابع اطلاعاتی،موجودیت و رده های اطلاعاتی و ارتباط بین آنها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی کدامند؟

3- وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبتت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت است؟

4- معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به چه صورت می باشد؟

5- چه چالش هایی در راه ارائه سیستم اطلاعات مدیریت مطلوب نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان وجود دارد؟

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir