دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر

 دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

قسمتی از متن پایان نامه :

مفهوم ریسکاعتباري

ریسکاعتباري يكي از مهمترين عوامل توليد ریسکدر بانك ها و موسسات مالي است ریسکاعتباري را مي توان به صورت رويدادهاي غيرمنتظره كه معمولاً به صورت تغيير در ارزش دارايي ها يا بدهي­ها رخ
مي دهد نيز تعريف كرد.

اين ریسکاز آن جهت ناشي  مي شود كه دريافت كنندگان تسهيلات تمايل يا توانايي بازپرداخت بدهي خود را به بانك نداشته باشند كه از آن به عنوان نكول ياد مي شود كه مترادف ریسکاعتباري است بطور كلي چهارشاخص سنتي زير به طور گسترده به منظور تعيين ميزان ریسکاعتباري براي بانكها در نظر گرفته مي شوند(اصلی، 1390، 34-1):

  • نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي

هر چه اين نسبت بالاتر باشد ریسکاعتباري موسسه نيز بالاتر است.

  • نسبت مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به دارايي ها

افزايش اين نسبت در دو مقطع نشانه افزايش ریسکاعتباري خواهد بود.

  • نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به تسهيلات اعطايي

افزايش حجم مطالبات مشكوك الوصول كه به دليل افزايش مطالبات سررسيد گذشته و معوق بوده          مي تواند بيانگر افزايش ریسکاعتباري باشد.

  • نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل دارايي ها

افزايش آن بيانگر ریسکو كاهش آن مبين كاهش ریسکمي باشد(اصلی، 1390، 34-1).

تعریف ریسک اعتباری: احتمال عدم ایفای تعهد در نتیجه شرایط خاص متعهد به بانک را ریسک اعتباری می گویند.این نوع ریسک در شرایط نامناسب اقتصادی نظیررکودو بحران اقتصادی افزایش می یابد.

2-2-1-14-تاثير ریسکاعتباري بر بانك يا موسسه مالي

به لحاظ نظري، نكول زماني روي مي دهد كه ارزش دارايي هاي شركت كمتر از ارزش بدهي هاي آن باشد[1]، بنابراين ریسکنكول از جمله مهمترين ریسکهايي است كه بانك ها و موسسات پولي و مالي را تحت تاثير قرار مي دهد، چرا كه نكول تعداد كمي از مشتريان مي تواند زيان غيرمنتظره­اي را به يك سازمان وارد نمايد.

هرگونه قصوري كه در بازپرداخت تسهيلات صورت گيرد از ارزش دارايي هاي بانك كاسته و ممكن است بانك را در ايفاي تعهداتش دچار مشكل نمايد از سوي ديگر ميزان سودآوري را نيز كاهش دهد و به اين ترتيب بانك به پيش بيني هاي اوليه خود دست نيابد و متعاقباً نتواند به سهامداران و سپرده گذاران خود سودهاي مورد انتظار آنان را پرداخت نمايد و اين اتفاق تاثير مستقيم در موقعيت بانك،‌ سهامداران و سپرده گذاران خواهد داشت.

[1] Merton,1974

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از اجراي اين طرح، طراحي سازوكاري براي اندازه‌گيري و مديريت ریسکاعتباري بانك است. چنين سازوكاري شامل ارزيابي‌هاي ریسکاعتباري در هر دوسطح وام‌هاي انفرادي و سبد وام است.

اين سازوكار تصميمات مديريت ریسکاعتباري و دايرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسايي و تخصيص وام به مشتريان معتبر راهنمايي مي‌كند و در عين حال تصميمات مديريت سبد وام را براي بهره‌برداري بهينه از اثرات تنوع ‌بخشي سبد پشتيباني مي‌نمايد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir