پايان نامه ارشد مديريت:ارائه نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع)

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق

قسمتی از متن پایان نامه :

مزيت ها و معايب بودجه ريزي عملياتي

بودجه عملياتي يک فرآيند مستمراست که تمامي مديران در همه سطوح در آن دست اندر کارند. اين نوع مشارکت مستلزم وجود حلقه هاي بازخور در درون سازمان هاست تا مديران ارشد همواره از اطلاعات بيشتر و بهتري براي اخذ تصميمات صحيح تر و اداره بهتر سازمان متبوع خود برخوردار باشند . بودجه نويسي يا بودجه ريزي عملياتي نهايتا به تخصيص موثرتر منابع در درون سازمان ها منجر مي شود و مديران را قادر مي سازد به نحو موثرتري از منابع تخصيص يافته به سازمان متبوع خود براي رسيدن به اهداف و نتايجي که برنامه ريزان و سياست گذاران مدنظر داشته اند، بهره برداري کنند.

بودجه­ريزي عملياتي به مديران انعطاف­پذيري قابل توجهي در نظارت بر منابعشان مي­بخشد در حالي­که آن ها را در مقابل نتايج برنامه­هايشان پاسخگو نگه مي­دارد. به علاوه اطلاعات عيني در مورد دستيابي به اهداف قانوني و کارايي و اثربخشي برنامه­ها تصميم­گيري شاخه اجرايي و کنگره را بهبود                 مي بخشد.(لو، 1998: 160)[1]

به همان ميزان بودجه ريزي عملياتي يک ابزار تشخيص ارزشمند براي دستيابي به درکي عميق و زيربنايي از رابطه ميان منابع به کار گرفته شده و عملکردها است. با استفاده از اين ابزار مديران برنامه ها فرصت پيدا مي کنند تا رابطه بغرنج و پيچيده ميان منابع و نتايج مطلوب را مورد بررسي قرار دهند که قطعاً مي تواند کيفيت مديريت برنامه ها را به طرز چشمگيري بهبود ببخشد.

بودجه عملياتي چنانچه به خوبي تهيه شده باشد با شفافيت بيشتري عملکرد اجرايي برنامه ها را نشان مي دهد و نسبت به بودجه هاي سنتي از اين حيث گوياتر است. بودجه عملياتي با استفاده از شاخص هاي فعاليت (که بخوبي تعريف شده و هزينه يابي آن ها با دقت انجام شده است) مبناي ستانده هاي مورد انتظار و اهداف عملياتي برنامه ها را مشخص کرده و بدين ترتيب ابزار بسيار مؤثري است که نشان مي دهد ميزان مخارج در هر زمينه اي چه تاثيري بر کيفيت و کميت نتايج حاصله دارد.

در عين حال، بودجه عملياتي مبناي مناسبي براي يک سيستم جامع سنجش و ارزيابي عملکرد در چارچوب برنامه استراتژيک سازمان نيز هست و مي تواند نشان دهد که اعتبارات هزينه شده چه تأثيري بر عملکرد برنامه داشته اند و اين عملکرد چه تأثيري بر نتايج مطلوب نهايي خواهد داشت. يک بودجه عملکردي که با مهارت تهيه شده باشد، براي مديران ارشد سازمان در حکم نقطه شروع مطمئني براي نظارت بر عملکرد سازمان تحت امرشان است.

بودجه عملياتي امکان ايجاد اهداف دو بخشي را به دست مي دهد که با استفاده از آن مي توان ابعاد هزينه اي و نتايج برنامه ها را اندازه گيري کرد. يک قسمت از هدف مي تواند مرتبط با يک نتيجه مطلوب  (مثلاً80 درصد موفقيت در يافتن شغل براي افرادي که دوره اي آموزش فني و حرفه اي طي مي کنند) باشد. قسمت دوم هدف مي تواند اجراء برنامه با يک نرخ هزينه واحد معين باشد(حداکثر هزينه به ازاء هر فردي که آموزش ها را طي مي کند بيش از 3000 دلار نباشد) سپس اين دو قسمت با يکديگر ترکيب مي شوند تا هدف و ميزان تحقق آن مشخص شود. همچنين گاه افزايش ضريب موفقيت يک برنامه ممکن است مستلزم سرمايه گذاري نسبتاً زيادي باشد که مقرون به صرفه و اقتصادي نيست. اين امر بدان معنا خواهد بود که فعلاً روش مقرون به صرفه و قابل حصولي براي بهبود شرايط وجود ندارد. ( پناهي،1386: 50)

از طرف ديگر، با استفاده از اطلاعات مربوط به هزينه واحد که در بودجه عملياتي محاسبه مي شود، مي توان بهبود عملياتي را بر حسب کاهش هزينه واحد ارائه خدمات نيز بيان کرد. تجربه نشان مي دهد، اين نحوه استفاده از بودجه عملياتي در دستگاه هاي اجرايي، مي تواند انگيزه مديران برنامه ها را براي يافتن روش هاي مبتکرانه به منظور تحقق اهداف با هزينه کمتر، تقويت کند. اين امر به ويژه در مواردي که پاداش مديران بر مبناي عملکرد آنان تعيين مي شود، بسيار موثر است.

[1] LU

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

الف) سؤالات تحقيق

سئوالاتي که در اين تحقيق به دنبال پاسخ آن ها هستيم عبارت است از:

  • نقاط ضعف سيستم فعلي بودجه ريزي چيست؟

2)نظام بودجه ريزي بر مبناي عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هايي دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : طراحي نظام بودجه ريزي عملياتي در واحدهاي دانشگاهی مطالعه موردی دانشگاه امام صادق  با فرمت ورد

Author: