دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد مديريت:ارائه تبیین تاثیر عوامل ساختاري بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.  امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. در این فصل داده‌های جمع آوری شده، به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار می‌گیرند تا بتوان فرضیات مطرح شده را آزمون نمود.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده، آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. ساختار این فصل به این شکل است که ابتدا به کمک روشهای آمار توصیفی به طبقه بندی مشخصه‌های فردی پاسخ دهندگان پرداخته می‌شود. سپس به کمک آمار استنباطی به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود.


4-1 توصیف شاخص های جمعت شناختی

4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت

جدول شماره(4-1-1) نشان می‌دهد که  27 درصد شرکت­کنندگان در تحقیق زن  و 73 درصد مرد می­باشند. یا به عبارتی از تعداد 154 نفر پاسخ گو به سوالات پرسشنامه، 42نفر را زنان  و 112 نفر را مردان تشکیل می داده اند.

آزمون فریدمن برای عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی سیستم های های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

به منظور بررسي يکسان بودن يا متفاوت بودن متغير هاي پژوهش در جامعه مورد مطالعه از آزمون تحليل واريانس استفاده مي­شود.  نتايج اين آزمون داراي دو خروجي است. جدول4-3-6 خروجي اول را نشان مي­دهد و مشخص مي­سازد اهميت عوامل يا متغيرهاي مستقل مورد بررسي، از نظر پاسخ دهندگان يکسان نبوده است زیرا سطح  معنی داری از 05/. کمتر است لذا رتبه ميانگين  ابعاد با هم برابر نيست. در خروجي دوم، ميانگين رتبه اين عوامل نشان داده شده است. با توجه به معني دار بودن تفاوت رتبه ها، مي توان ادعا کرد که هرچه میزان رتبه میانگین بیشتر باشد اهمیت عامل بیشتر است و مطابق باجدول4-3-7: البته بايستي توجه داشت آزمون فريدمن تنها مي­تواند به بررسي يکسان بودن رتبه ها بپردازد و اولويت بندي و رتبه بندي آنها براساس نتايج آزمون فريدمن صرفاً حالتي توصيفي دارد.

جدول4-3-6 نتايج آزمون فريدمن برای عوامل موثر برموفقیت برنامه

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

اهداف اصلی

شناسایی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

رتبه بندی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

اهداف علمی :

تبیین تاثیر عوامل انسانی بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي .

تبیین تاثیر عوامل ساختاري بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

تبیین تاثیر عوامل محیطی بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي

تبیین تاثیر ظرفیت برنامه ریزي بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي .

تبیین تاثیر ظرفیت تغییر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : عوامل موثر بر کیفیت  برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات و سيستم‌هاي اطلاعاتي مدیریت (مطالعه موردی دیوان محاسبات کشور  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir