دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه تعیین وضعیت عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

 پایان نامه مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

5 عدالت از ديدگاه شهيد مطهري

استاد شهيد مطهري نظرشان اين است كه مسئله عدالت چندان به تعريف نياز ندارد.زيرا افراد بشر كم وبيش ظلم را ميشناسند. به تعبير استاد: «اصل عدالت از مقياس‌هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي بر او منطبق مي‌شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله‌ي معلولات، نه اين است كه آن چه دين گفت عدل است، بلكه آن چه عدل است، دين مي‌گويد.»

استاد از غفلت فقيهان از اصل عدالت اجتماعي و فقدان قاعده‌سازي از آن ياد مي‌كند:

«اصل عدالت اجتماعي با همه‌ي اهميت آن در فقه ما، مورد غفلت واقع شده است. در حالي كه از آياتي چون «بالوالدين احسانا» و «اوفوا بالعقود» عموماتي در فقه بدست آمده است؛ ولي با اين همه تأكيد كه در قرآن كريم بر روي مسئله‌ي عدالت اجتماعي دارد، معهذا يك قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعي ما گرديده است.»

استاد در ذكر معاني عدالت چند مبحث مهم درباره‌ي اين مفهوم، از جمله نسبي يا مطلق بودن عدالت، و رابطه‌ي عدالت با مساوات شرح مي‌دهد. وي سه گونه تعريف از عدالت به معناي: 1. مساوات؛ 2. تساوي در مقابل قانون؛ 3. رعايت توازن در اجتماع ارائه مي‌كند:

«آنچنان كه من مجموعاً دريافته‌ام، عدالت را سه جور مي‌شود تعريف كرد: يكي اين كه عدالت يعني مساوات، چون از ماده‌ي عدل است و عدل يعني برابري. يك معناي عدالت برابري است، بلكه اصلاً معنا و ريشه اصلي عدالت همان برابري است» (مطهری 1373، 309).

«اگر اصل همدوشي حق و تكليف را در اسلام بشناسيم و اين مطلب را درست درك كنيم كه اين كه مي‌گوييم زندگي مسابقه است؛ يعني مسابقه انجام وظيفه و تكليف است «و ان ليس للانسان الا ما سعي»، و باز درست درك كنيم كه نتيجه و جايزه‌ي مسابقات همان بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعي است، به بزرگترين مبناي حقوق اجتماعي اسلام پي برده‌ايم» (مطهری 1361، 88).

از اينجا معلوم مي‌شود كه معناي عدالت اين نيست كه همه‌ي مردم از هر نظر در يك حد و يك مرتبه و يك درجه باشند. جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد، بايد تقسيم‌بندي بشود و راه منحصر آن آزاد گذاشتن افراد و زمينه‌ي مسابقه فراهم كردن است.

معناي مساوات و به يك چشم ديدن و همه را برابر در نظر گرفتن هم اين است كه هيچ ملاحظه‌‌ي شخصي در كار نباشد. امكانات مساوي براي همه‌ي افراد فراهم شود؛ ميدان براي همه‌ي افراد فراهم شود؛ ميدان براي همه به طور مساوي باز باشد تا اگر كسي همت داشته باشد در هر كجا كه هست و در هر طبقه‌اي كه هست، بتواند در پرتو لياقت و استعداد و بروز فعاليت به كمال لايق خود برسد، ناهمواري‌ها و پستي و بلندي‌ها و بالا و پايين‌ها و تبعيض‌هايي كه منشأ آن سنت‌ها و عادات، و يا زور و ظلم است بايد محو بماند. اين تفاوت‌ها در نتيجه مسابقه دخالت دارند نبايد آنها را ناديده گرفت، بايد به آنها احترام گذاشت و در نتيجه‌ي اينهاست كه تقدم و تأخر پيش مي‌آيد (مطهری 1361، 100). بنابراين عدالت را به يك معناي ديگر مي‌شود، معنا كرد كه اگر به آن توجه شود مي‌توان گفت كه آن هم مساوات است؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف کلی تحقیق شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می باشد که می توان آن را در قالب اهداف جزیی به طور دقیق­تر ارائه کرد:

1 – شناخت و توصیف وضعیت عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.

2 – شناخت و توصیف وضعیت عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.

3 – شناخت و توصیف وضعیت عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان و تحلیل بستگی آن با انگیزش کارکنان.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان سال تحصیلی  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir