دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)

قسمتی از متن پایان نامه :

۲-۱- پیشینه تحقیق

اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آناه حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید. پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. این قرارداد با وجود دارا بودن نقاط قوتی همچون پادار بودن اعتبار هزینه کار، وجود اطلاعات دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده مشخص بودن مبلغ نهایی پروژه ، به حداقل رسیدن زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و قابلیت استفاده در قراردادهای مختلفی مثل EPC  و طرح و ساخت دارای نقاط ضعف و کاستی هایی چون نیاز به برآورد دقیق، افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار، ناچیز بودن سقف خسارات دیرکرد می‌باشد دستورالعمل انعقاد پیمان به صورت سرجمع در تاریخ 4/2/89 به منظور استفاده در قراردادها دستگاه های اجرایی و پوشش نقاط ضعف و رفع کاستی های بخش نامه های قبلی ابلاغ گردید ولی با این وجود هنوز موارد متعددی وجود دارد که می‌تواند مورد ادعای طرفین قرار گیرد (کماسی، قنائی، 1392) نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت است که در ابتدا بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می‌شود و با توجه به برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با توجه به نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می شود (منصوری، محسن،1392)

با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، برآورد دقیق و بروز رسانی متناسب نرخ آن برای دوره اجرا نقش سرنوشت سازی در موفقیت و شکست این پروژه ها خواهد داشت. با توجه به گرانی های بی رویه و غیر قابل پیش بینی اخیر وبا نظر به مقطوع بودن نرخ این گونه پیمانها و عدم بروزرسانی مناسب نرخ و عدم تعلق تعدیل و مابه التفاوت متناسب به آنها در دوره اجراء بسیاری از این پروژه ها در وضعیت شکست، تعلیق و ماده 46 قرار گرفته اند (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393) با توجه به اینکه بسیاری از پروژه ها با روش پرداخت بر اساس فهرست بها به دلیل جوابگو نبودن تعدیل آحاد بها در پی تورم و بی سابقه و گرانی های اخیر در وضعیت شکست گرفته اند وضعیت پروژه هایی باپیمان سرجمع بسیار اسفناکتر می‌باشد که این امر خود یکی از اساسی ترین علل شکست این گونه پروژه ها می باشد. (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393)

10 اولویت اول که باعث تأخیر در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، شده اند به این ترتیب می باشند:

1- عدم توانایی مالی پیمانکار

2- بکارگیری اجناس نامرغوب بومی جهت استفاده در پروژه

3- بروز حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی

4- عدم بکارگیری سیستم مکانیزه در تعیین موجودی انبار و تحویل تجهیزات

5- حوادث قهریه مانند سیل و طوفان و زلزله

6- عدم توانایی فنی ناظرها

7- تعلل در تهیه و ارائه ی صورت وضعیت کارهای خاتمه یافته توسط پیمانکار

8- عدم پرداخت واقعی دستمزد نیروهای فنی توسط کارفرما و یا مشاور

9- توقف پروژه توسط نهادها و سازمانها

10- عدم ابلاغ به موقع بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز. (واحدی نژاد،حمید، 1392)

اسماعیل رادگهر بیان می‌دارد: با ابلاغ بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵ در مورخ ۴/۲/۸۹ روال انعقاد قراردادها در سطح کشور تغییر یافت. این سبک از قرارداد اگر چه از مزایا و منافع زیادی برای دستگاه کارفرمایی و نظارت برخوردار است. اما در صورت عدم اشراف مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در تهیه اسناد لازم و طرح و پیگیری دعاوی در محافل رسمی و غیررسمی شبهات زیادی را به همراه دارد. قبل از تاریخ ۲۴ آبانماه ۱۳۸۵ اکثر قراردادهای اجرایی دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرست ‌بها و شرح عملیات تدوین می‌شد و تعدیلات آحاد بها هر سه ماه ابلاغ می‌گردید ولی با تمامی ضعف‌ها و کمبود‌ها مراتب مدون و مس‍‍‍‍‍‍‍ئولیت‌ها و اختیارات شفاف بود. با ابلاغ بخشنامه‌ی ۵۱۱/۵۲۴۳۴۱ با عنوان انعقاد پیمان با متر مربع زیر بنا و حذف فهارس بها تحولی بزرگ در قوانین پیمان ایجاد شد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

نقاط قوت  قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد  چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد  شود؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی عوامل تحقق قرارداد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با استفاده از تحلیل (Swot)  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir