دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:میزان ابزارهای جدید مالی و استفاده از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي تاثير قراردادآتي بر ریسکسرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در فصل حاضر ابتدا به مفهوم ریسک و پوشش ریسک خواهیم پرداخت و پس از تعریف مشتقات و به طور خاص بر روی قراردادهای آتی تمرکز می کنیم. از آنجایی که مهمترین مساله مبحث پوشش ریسک تعیین تعداد قراردادهای بهینه می باشد به تعریف نرخ پوششی بهینه و تئوریهای مربوط به آن  می پردازیم. سرانجام مبانی نظری تحقیق و چگونگی تعیین نرخ پوششی و روابط مربوط به کارایی ارائه خواهد شد.

2-2 مفهوم ریسکو مديريت آن

ريسك[1] جزئي جدائي ناپذير از زندگي بشر مي باشد و زندگي امروز در حالي ادامه مي يابد كه شرايط عدم اطمينان[2] بر كليه امور، به علل مختلف تصميم گيري را به كلي متحول ساخته است. همه افراد به نحوي با مفهوم ریسکآشنائي دارند و اذعان مي كنند كه كليه شئونات زندگي با ریسکمواجه است. ریسکدر زبان عرف عبارت است از ‌‌  خطري كه به علت عدم اطمينان در مورد حادثه اي در آينده پيش مي آيد، و هر چقدر اين عدم اطمينان بيشتر باشد اصطلاحاً گفته مي شود ریسکزيادتر است.

فرهنگ وبستر ( 1981) ریسکرا  ‹‹ در معرض خطر قرار گرفتن ›› تعريف كرده است. فرهنگ هيلدرس (1988) نيز ریسکرا ‹‹ زبان بالقوه سرمايه گذاري كه قابل  محاسبه است›› مي داند. گاليتز ( 1996) ریسکرا هرگونه نوسانات در هر گونه عايدي مي داند. تعريف مذكور اين مطلب را روشن مي كند كه تغييرات احتمالي آينده براي يك شاخص خاص چه مثبت و چه منفي ما را با ریسکمواجه مي سازد. بنابراين امكان دارد تغييرات ما را منتفع سازد.

اولين بار هري ماركويتز (1952) بر اساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص عددی [3] را برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را ‍‹‹انحراف معیار چند دوره ای یک متغییر›› تعریف می کند.

   در دیدگاهی دیگر هیوب (1998) ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد.

[1] – Risk

[2] – Uncertainty

[3]– Numerical Index

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    اهدف اصلی تحقیق:

تحقیق حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و استفاده از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران        می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف است که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسي تاثير قراردادآتي بر ریسکسرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir