دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد:ارائه تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت

 پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضيه های تحقيق

   فرضيه های اصلي و فرعی تحقیق:

  1. 1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.

1-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.

1-2. تمرکز بر قصد بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.

1-3. تفکر در زمان بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

1-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

1-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل شایستگیهای منحصر بفرد ایجاد مزیت رقابتی  دربانک تجارت موثر است.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی دربانک تجارت موثر است.

2-1. داشتن چشم انداز سیستمی بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

2-2. تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

2-3. تفکر در زمان بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

2-4.  داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

2-5. فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت دوام و پایداری ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

3-1.  چشم انداز سیستمی  بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر است.

3-2.  تمرکز بر قصد بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر است.

3-3.  تفکر در زمان بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

3-4. داشتن تفکر فرضیه محور بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر است.

3-5.  فرصت طلبی هوشمند بر عامل قابلیت حفظ(نگهداری) ایجاد مزیت رقابتی  در بانک تجارت موثر است.

  1. تفکر استراتژیک مدیران بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

4-1.  داشتن چشم انداز سیستمی  بر عامل فرصت شناسی/وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت موثر است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

4.اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عولمل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) بانک تجارت می باشد.در راستای این هدف،اهداف زیر نیز دنبال می شود:

1-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل شایستگیهای منحصربه فرد ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

2-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل ماندگاری و دوام(قابلیت پایداری) ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

3-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل قابلیت حفظ ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

4-بررسی و تعیین میزان تاثیر تفکر استراتژیک و ابعاد آن بر عامل فرصت شناسی/ وقت شناسی ایجاد مزیت رقابتی در بانک تجارت.

و هدف کابردی تحقیق حاضر عبارت است از

ارائه پیشنهادهایی به منظور ارتقاء میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت جهت ایجاد و تقویت عوامل ایجادکننده  مزیت رقابتی (منبع محور) .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir