دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

قوت وجایگاه هرعلم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظربستگی دارد واعتبار و ارزش قوانین هرعلمی، به روش شناختی که درآن علم به کارمی رود مبتنی است. بدین خاطر یکی از مهم ترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. منظور از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است وانتخاب روش تحقیق به عهده محقق است  واوباید درانتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم به عمل آورد(خلیلی، 1378).

در این فصل ابتدا به معرفی روش تحقیق به کار گرفته شده در تحقيق حاضر و جزئیّات مربوط به آن، پرداخته شده و سپس جامعه، نمونه و روش نمونه گیری، روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فرآیند با بهره گیری و گردآوری داده ها و تبدیل آنها به یافته ها، ابهام حاصله از مسئله تحقیق به حداقل ممکن کاهش می یابد.

 

3-2- روش تحقیق

3-2-1- جامعه آماری پژوهش

جامعه تحقیق عبارت است از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت­های مورد تحقیق مشترک باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(خلیلی،1378). همچنین در تعریفی دیگر بیان شده است که جامعه تحقیق، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می شود( دلاور، 1384). جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1) هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط پایداری سود، با بازده سهام می­باشد.

2) هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین جریان نقدی آزاد در شرایط وجود فرصت های رشد، با بازده سهام می­باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : بررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد  با فرمت ورد

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir