دسته‌بندی نشده

پایان نامه فرق بین سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک پارسیان رابطه معنا داري

اصول مديريت دانش:

اصول مديريت دانش از ديدگاه داونپورت و پروساك(1998 ) عبارتند از:

 • دانش، نشأت گرفته از افراد است و در افكار افراد جاي دارد
 • تسهيم دانش مستلزم اعتماد است.
 • فناوري، رفتارهاي دانشي جديد را امكان پذير مي سازد(منظور از رفتارهاي دانشي،رفتارهايي است به منظور خلق، توسعه، توزيع و غني سازي دانش)
 • تسهيم دانش بايد تشويق و پاداش داده شود.
 • حمايت مديريت و تخصيص منابع (براي مديريت دانش) ضروري است.
 • دانش، ماهيتي خلق شونده دارد و تشويق افراد موجب مي شود كه دا نش به شيوه اي غير منتظره گسترش يابد.
 • برنامه هاي مديريت دانش بايد با برنا مه اي آزمايشي آغاز شود.(همان منبع،ص64)

5-1-2) نظریه های مدیریت دانش:

در ادبيات مديريت دانش، دو ديدگاه وجود دارد كه هر يك به نوعي خاص جايگاه مديريت دانش را در عرصه مديريت تعريف ميكنند. هدف مديريت دانش با توجه به اين ديدگاه ها متفاوت خواهد بود كه در زير به بررسي آنها پرداخته ميشود.

ديدگاه اول: دانش به عنوان يك سرمايه. هدف از مديريت دانش در اين رويكرد رساندن اطلاعات درست به افراد لازم، در زمان مناسب و با كمترين هزينه است.

ديدگاه دوم: دانش به عنوان يك ابزار. هدف از مديريت دانش در اين رويكرد كمك به افراد در ايجاد و به اشتراك گذاشتن دانش، كمك به افراد در عمل كردن بر اساس دانش است به طريقي كه كارآيي سازمان و همكارانش، به طور قابل سنجشي بهبود يابد. (همان منبع،74)

6-1-2) دلايل اهميت به كارگيري مديريت دانش:

از مهمترين عللي كه موجب شده تا سازمان ها به موضوع مديريت دانش تمايل نشان دهند آن است كه مديريت دانش:

 • موجب افزايش بهره وري وسوددهي مي شود.
 • همكاري را تقويت مي نمايد.
 • موجب بروز و رشد خلاقيت مي شود.
 • موجب تشويق و نوآوري مي شود.
 • به برقراري و تسريع جريان انتقال دانش از توليد كننده به دريافت كننده كمك مي كند.
 • موجب تسهيل اشتراك اطلاعات بين كاركنان مي شود.
 • از دوباره كاري مي كاهد.
 • توان سازمان را براي مقابله با پديده تورم اطلاعات افزايش مي دهد.
 • دانش كاركنان را پيش از ترك احتمالي سازمان گردآوري و ذخيره مي نمايد.كيفيت ارائه خدمات به مشتري را بهبود مي بخشد.
 • از طريق افزايش سطح آگاهي سازمان نسبت به راهكارها، محصولات و عملكرد سازمان هاي رقيب به سازمان كمك مي كند تا از گردونه رقابت خارج نشود.( دهقان نجم، 48 )

 

 

7-1-2) اهداف مديريت دانش:

مديريت دانش شامل فرآيند تركيب بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطي مناسب به منظور توليد، اشتراك و به كارگيري دانش و تربيت نيروهاي انساني خلاق و نوآور است. هدف مديريت دانش ايجاد يك سازمان يادگيرنده و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمت هاي مختلف شركت )مالي، عملكرد، هوش رقابتي، وغيره(  و مرتبط كردن آن ها با يكديگر است. به عبارت ديگر هدف نهايي مديريت دانش ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به منظور توسعه و بهبود خلاقيت، بهره وري و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان است.(همان منبع)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir